Zdareńni

Žychar Homiela ŭkleiŭ u žanočaje paśviedčańnie invalida svajo fota i hod kataŭsia ŭ hramadskim transparcie

Mahčyma, karystaŭsia b im i dalej, kali b nie trapiŭsia na kradziažy.

Mužčyna ŭkleiŭ svajo fota ŭ žanočaje paśviedčańnie invalida i amal hod karystaŭsia biaspłatnym prajezdam u hramadskim transparcie. Mahčyma, karystaŭsia b i dalej, kali b nie trapiŭsia na kradziažy, piša belkagomel.by.

Hod tamu žychar Ziabraŭki znajšoŭ doma paśviedčańnie invalida I hrupy, jakoje naležała ŭžo daŭno pamierłaj siastry. Piensijanier ukleiŭ u dakumient svaju fatahrafiju i staŭ karystacca im pry pajezdkach u hramadskim transparcie.

Pakazvaŭ paśviedčańnie ŭ pryharadnych ciahnikach, u kasie aŭtavakzała, pry pravierkach u aŭtobusach i tralejbusach Homiela.

Pry hetym nivodny z rabotnikaŭ transpartu nie źviarnuŭ uvahi na nieadpaviednaść u dakumiencie mužčynskaj fatahrafii žanočamu imiu.

Šancavańnie skončyłasia, kali mužčyna skraŭ niekalki šakaładak u adnym z supiermarkietaŭ. Milicyjant, jaki pravodziŭ pieratrus, znajšoŭ u padazravanaha dziŭny dakumient i zadaŭ łahičnyja pytańni. U adkaz zatrymany prapanavaŭ chabar 100 rubloŭ, kab prybrać zhadku pra padrobku dakumienta sa spravy.

— Hrošy milicyjant nie ŭziaŭ, a ŭ dačynieńni da mužčyny zaviali adrazu dźvie kryminalnyja spravy — za padrobku paśviedčańnia i sprobu dačy chabaru.

Jak vynik, paŭtara hady chatniaj chimii.

Kamientary

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →