Hramadstva22

Pačynajecca zavočny sud nad Volhaj Karač, Vieranikaj Capkała i jašče tryma dziejačami. Voś što ich jadnaje

Palitykaŭ abvinavačvajuć pa piaci artykułach, siarod jakich «zmova z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady» i «dyskredytacyja Biełarusi». Im pahražaje da dvanaccaci hadoŭ zavočna.

Na fota źleva naprava źnizu ŭvierch: Vieranika Capkała, Volha Karač, Vadzim Dźmitranok, Jaŭhien Vilski, Anatol Kotaŭ

Kaho abvinavačvajuć?

U hetaj «śpiecyjalnaj vytvorčaści» akazalisia piaciora čałaviek. Siarod ich Vieranika Capkała i Volha Karač, dakładna viadomyja našym čytačam.

Jaŭhien Vilski — daŭni aktyvist i namieśnik staršyni «Narodnaj Hramady». U 2020-m kiravaŭ inicyjatyŭnaj hrupaj Śviatłany Cichanoŭskaj u Navapołacku.

Jaŭhien Vilski. Fota «Radyjo Racyja»

Vadzim Dźmitranok — minski architektar. Byŭ brutalna zatrymany i mocna źbity 15 listapada 2020, padčas akcyi pamiaci Ramana Bandarenki. Dva dni pravioŭ u lakarni chutkaj dapamohi, zhubiŭ biznes. U vyniku 17 sakavika 2021-ha jamu prysudzili try hady «chimii», i jon evakujavaŭsia ź Biełarusi. Zastajecca aktyŭnym u emihracyi.

Vadzim Dźmitranok. Fota: fejsbuk

Anatol Kotaŭ — kolišni dziaržsłužačy. Pracavaŭ u MZS, Administracyi Łukašenki, Kiraŭnictvie spraŭ Łukašenki, NAK, byŭ namieśnikam dyrektara fondu «Dyrekcyja II Jeŭrapiejskich hulniaŭ». Padtrymaŭ ruch za svabodnyja vybary i zvolniŭsia.

Anatol Kotaŭ padčas pracy ŭ «Dyrekcyi Jeŭrapiejskich hulniaŭ». Fota: BiełTA

Za što ich sudziać?

Fihurantaŭ spravy abjadnoŭvaje tolki adno — udzieł u Forumie demakratyčnych siłaŭ, jaki sklikali Capkała i Karač u Bierlinie ŭ lipieni 2022, a taksama ich abrańnie ŭ Nacyjanalny saviet, jaki musiŭ być alternatyŭnym parłamientam u emihracyi zamiest KR. Forum byŭ zadumany jak supraćvaha kanfierencyi «Novaja Biełaruś», arhanizavanaj Ofisam Śviatłany Cichanoŭskaj.

Forum demakratyčnych sił u Bierlinie. Fota: belarusforum.org

U jakaści «lehitymnaha lidara» tudy zaprasili na toj momant 85-hadovaha Siamiona Šareckaha, apošniaha kiraŭnika Viarchoŭnaha savieta Biełarusi — heta asabliva padkreśliŭ Anatol Kotaŭ.

U 1999-m Šarecki byŭ u situacyi, čymści padobnaj da toj, što adbyłosia sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj — apazicyjnyja siły pryznačyli jaho v.a. prezidenta Biełarusi praz toje, što pa kanstytucyi 1994-ha musiŭ skončycca termin Łukašenki.

Siamion Šarecki. Skrynšot z YouTube

Z hetaj hanarovaj pasadaj jon vyjechaŭ u Vilniu i byŭ tam pryznany za lehitymnaha kiraŭnika Biełarusi, da jaho navat prystavili achovu. Z zadumy mała što vyjšła, i ŭ 2001-m Šarecki vyjechaŭ u ZŠA. U 2021-m vydaŭ knihu «Łukašyzm i jaho złačynstvy».

Vyniki inicyjatyvaŭ Foruma demsiłaŭ nieviadomyja — Nacyjanalny saviet nieŭzabavie raskałoŭsia, a vybary ŭ protaparłamient, jakija musili prajści siarod žycharoŭ Biełarusi, nie adbylisia.

Kali pačniecca sud i ŭ čym ich vinavaciać?

Hrupu palitykaŭ abvinavačvajuć pa piaci artykułach — «zmova abo inšyja dziejańni z metaj zachopa dziaržaŭnaj ułady» (č. 1 art. 357 KK), «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści» (č. 1 i č. 2 art. 361-4 KK), «stvareńnie ekstremisckaha farmiravańnia» (č. 1 i č. 3 art. 361-1 KK), «dyskredytacyja Respubliki Biełaruś» (art. 369-1 KK, Karač i Capkała) i «paklop na Łukašenku» (č. 2 art. 367 KK, tolki Capkała).

Usim abvinavačanym pahražaje da 12 hadoŭ kałonii. Sud nad hrupaj pačniecca 25 červienia.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary2

  • Tak
    14.06.2024
    Capkału i Karač jadnaje prarasiejskaść, nie tolki kulturnaja, ale i palityčnaja.
  • Kazimir
    14.06.2024
    Kali łukašysty pieraśledujuć navat źbitych lotčykaŭ - heta śviedčyć ab ich uzroŭni nieŭpeŭnienaści. Što nie vyzyvalić usich arhanizataraŭ hetych sudzilišč ad adkaznaści za palityčny pieraśled - ad lustracyi i hramadzianskich pazovaŭ da turmy, a ichnych achviar - ad reabilitacyi i kampiensacyi strat za košt karnikaŭ.

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii84

«Kali ja mahu dazvolić sabie ŭ 2 hadziny dnia pić kavu ŭ restaranie, značyć chtości mianie zabiaśpiečvaje». Minskaja łedzi razdaje parady mužčynam58

+37,9°. Tempieraturny rekord dnia pastavili Žytkavičy

U pałacy Ahinskaha ŭ Zaleśsi adkryli vystavu, pryśviečanuju «podźviham» savieckich čekistaŭ FOTAFAKT3

U Zelvie zładzili prapahandyscki konkurs da 80-hodździa vyzvaleńnia Biełarusi. Najbolšym kreatyvam ździvili słonimcy FOTAFAKT9

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy21

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →