Hramadstva66

«Ja ich pieramahła!» Kaciarynie Vadanosavaj udałosia dakazać, što jana mieła prava na biaspłatnaje lačeńnie ŭ Polščy

Televiadučaja i śpiavačka Kaciaryna Vadanosava dakazała, što mieła prava na biaspłatnaje lačeńnie ad ankałahičnaha zachvorvańnia ŭ Polščy. Da hetaha Nacyjanalny fond zdaroŭja (NFZ) vystaviŭ joj rachunak. Svaju historyju Kaciaryna raskazała na staroncy ŭ instahramie.

Kaciaryna Vadanosava ŭ mai 2024 hoda

Ankałahičnaja chvaroba hrudziej u Vadanosavaj była dyjahnastavanaja ŭ 2022 hodzie. Jana była tady ŭžo ŭ emihracyi ŭ Polščy, u Biełaruś viarnucca nie mahła, tamu musiła lačycca ŭ hetaj krainie.

Jak asoba, što znachodziłasia tady ŭ čakańni mižnarodnaj achovy, Kaciaryna Vadanosava mieła prava prachodzić lačeńnie biaspłatna, ale NFZ čamuści vyrašyŭ inakš, tamu, jak piša žančyna, «vystaviŭ mnie dziki rachunak za apieracyi, chimijaterapii dy reabilitacyju».

Jana z hetym nie pahadziłasia i nie źmiryłasia, tym bolš što paśla taho, jak pa jaje spravie ab achovie było vyniesiena stanoŭčaje rašeńnie, jana ŭžo pracavała pa damovie, što praduhledžvała i miedycynskuju strachoŭku.

«Dyk voś, kali pracu pa ŭmovie (i, adpaviedna, unioski ŭ funduš zdaroŭja) dakazać było davoli lohka (chacia ja da hetaha času nie razumieju, čamu NFZ nie atrymaŭ hetuju infu ad ZUS), to sa strachoŭkaj u čakańni achovy pryjšłosia troški papacieć», — piša Vadanosava.

Joj pryjšłosia prajści praz mocnyja biurakratyčnyja pieraškody:

«Pryjšłosia niekalki razoŭ abivać parohi centra biežancaŭ, špitala, ułasna NFZ, a jany mianie špyniali, jak miačyk futbolny: centr pasuje špitalu, špital — centru, centr — łahieru biežancaŭ, łahier — miedcentru Petra Medica, i h. d. pa kole».

Reč u tym, što nakiravańnie ŭ špital Vadanosava atrymała spačatku ŭ miedpunkcie pryjomnika-raźmierkavalnika biežancaŭ u Biełastoku, a dla ankałahičnaha špitala heta byŭ pieršy taki kiejs, i adpaviedna nie było adpracavanaha ałharytmu, što ŭ takich vypadkach rabić.

«Ale ja ich pieramahła! I jany navat vybačylisia! NFZ vybačyŭsia, ujaŭlajecie?! Boža, jakija cudoŭnyja ludzi! I ja nie budu pradavać nyrku! Dy nichto b i nie kupiŭ jaje, z padazreńniem-ta na złajakasnaje ŭtvareńnie!», — radujecca Kaciaryna, dziakujučy ŭsim tym, chto dapamahaŭ joj na roznych etapach.

Kamientary6

 • Jaś
  14.06.2024
  Zdaroŭja Kaciarynie!
 • Malusia za tvajo zdaroŭje
  14.06.2024
  Kaciuša, žyvi doŭha, zdaroŭječka tabie, pryhažunia! Raduj nas pieśniami, vyšyŭkaj, novymi pieradačami pa historyi.
 • Pahladzicie jak pryhoža
  14.06.2024
  Kaciaryna Vadanosava pra vyšyŭku i Biełaruś. https://youtube.com/watch?v=SiyQB4wDzwA

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →