Hramadstva9797

Litoŭski biełarusafob nazvaŭ Paźniaka «nacystam» i pratestuje suprać jaho vystupu ŭ Vilni

Litoŭski žurnalist Alhis Ramanaŭskas apošnim časam upadabaŭ zmahańnie z «biełaruskaj pahrozaj». Raniej jon nazyvaŭ biełarusaŭ «bijamasaj» i admaŭlaŭ isnavańnie biełaruskaj nacyi, a hetym razam pad jahony pryceł trapiŭ Zianon Paźniak, jaki 15 červienia źbirajecca pravieści sustreču ź biełarusami ŭ Vilni.

Zianon Paźniak na śviatkavańni 105-hodździa abviaščeńnia BNR u Varšavie. Fota: Pavieł Chadzinski

Pabačyŭšy ŭ fejsbuku anons sustrečy Paźniaka, jaki vystaviŭ aktyvist Illa Mironaŭ, Ramanaŭskas napisaŭ post, u jakim pradstaviŭ biełaruskaha palityka «nacystam» i paraŭnaŭ jaho čamuści z Uładzimiram Žyrynoŭskim:

«Litoŭskaja dziaržava prymaje na svajoj terytoryi adkryta antylitoŭskaha biełaruskaha nacysta, jak adkrytym tekstam stavić pad pytańnie terytaryjalnaje adzinstva Litoŭskaj Respubliki. 

Hety čałaviek — taki samy, jak Žyrynoŭski. Paźniak nacyst, miarzotnik. Ci možna što-niebudź zrabić, kab nacyst nie trapiŭ u našu krainu, ci prynamsi ŭ toje miesca, dzie źbirajecca viarźci svaju antylitoŭskuju tuftu?»

Sustreča, jakaja tryvožyć litoŭskaha biełarusafoba, maje adbycca 15 červienia ŭ 15:00 u vilenskim Domie nacyjanalnych abjadnańniaŭ na vulicy Raŭhikłas (Raugyklos), 25. Na hetaj sustrečy Zianon Paźniak razam sa svaim najbližejšym paplečnikam Paŭłam Vusavym, jak anansujecca, «vystupiać z vykładam prahramy budaŭnictva budučaj volnaj Biełarusi ŭ kantekście pierśpiektyvy novaj Uschodniaj Jeŭropy».

Kamientary97

 • Dziakuj Paźniaku za Niezaležnaść
  13.06.2024
  Zianon Paźniak - čałaviek, jaki pryvioŭ Biełaruś da Niezaležnaści.
 • Dziakuj Paźniaku za Niezaležnaść
  13.06.2024
  Zianon Paźniak - čałaviek, jaki dapamoh Litvie ŭ 1990ia spravicca z pravakacyjaj kamunistaŭ. Kali kamunisty chacieli adabrać u Litvy Vilnius.
 • Ramanaŭskas chłusić
  13.06.2024
  Zianon Paźniak nikoli nie staviŭ pad pytańnie terytaryjalnaje adzinstva Litoŭskaj Respubliki.
  U prahramie partyi Paźniaka jasna napisana, što jany prytrymlivajucca Chielsinkskich pahadnieńniaŭ ab nieparušnaści miežaŭ krain.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →