Kamientary da artykuła

Krem-sup z krevietkami — recept

  • kłub Nička
    22.06.2024
    Red., jakija krevietki? voś vy 2 papiarednich šabata publikavali recepty z truskaŭkami, a siońnia ž...
    "Piervoje letnieje połnołunije, imiejuŝieje nieobyčnoje nazvanije «Kłubničnaja Łuna», proizojdiet pośle ijuńskoho sołnciestojanija 22 ijunia. Podobnyje sovpadienija proischodiat niečasto: poślednij raz połnołunije vypadało na dni sołnciestojanija 49 let nazad, 22 ijunia 1967 hoda, a povtoritsia ono tiepieŕ tolko 21 ijunia 2062 hoda — čieriez 46 let."
    dzie kłubnička?
  •