Kultura11

Premija Hiedrojcia raspačynaje novy siezon

Arhanizatary premii imia Ježy Hiedrojcia za najlepšuju aryhinalnuju knihu, napisanuju na biełaruskaj movie ŭ žanrach mastackaj i dakumientalnaj prozy i vydadzienuju ŭ 2023 hodzie abviaščajuć pačatak pryjomu zajavak, paviedamlaje bellit.info.

Pieramožca minułaha hoda Hanna Kandraciuk

Naminavać knihi na ŭdzieł mohuć sami aŭtary, vydaviectvy, tvorčyja abjadnańni, kulturnickija instytucyi, litaraturnyja ŚMI, arhkamitet premii i siabry žury. Dla hetaha nieabchodna zapoŭnić adpaviednuju formu.

Zajaŭki prymajucca da 4 lipienia ŭklučna.

Arhanizatary konkursu źviartajuć uvahu, što ŭ statucie premii adbylisia źmieny, bolš padrabiazna ź jakimi možna ŭ abnoŭlenym statucie i rehłamiencie.

Patron premii — Ježy Hiedrojć, viadomy publicyst, palityk i paśladoŭny prychilnik dobrasusiedskich znosinaŭ pamiž Polščaj i Biełaruśsiu, Litvoj, Ukrainaj.

Premija ŭručajecca z 2012 hoda za najlepšuju knihu ŭ žanry mastackaj i dakumientalnaj prozy i na siońniašni dzień jana stała hałoŭnaj niezaležnaj litaraturnaj uznaharodaj Biełarusi. Pieramožcy apošnich troch hadoŭ — Jeva Viežnaviec z knihaj «Pa što idzieš voŭča» (2021), Siarhiej Abłamiejka z tvoram «Nieviadomy Miensk. Historyja źniknieńnia. Kniha pieršaja» (2022), Hanna Kandraciuk z pracaj «U pryścienkach staroha lesu. Historyi ludziej ź Biełaviežskaj puščy» (2023).

Arhanizatary premii — Biełaruski PEN i Mižnarodny sajuz biełaruskich piśmieńnikaŭ pry padtrymcy Ambasady Polščy i Polskaha instytuta ŭ Minsku.

Kamientary1

  • Tieatrał
    13.06.2024
    Po-biełorusski pravilno budiet «siazon».

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →