Hramadstva1414

Marata Markava pryznačyli ministram infarmacyi

Eks-hiendyrektar ANT Marat Markaŭ pryznačany ministram infarmacyi. Jaho pasadu zojmie Ihar Łucki.

Eks-kiraŭnik ANT Marat Markaŭ pryznačany novym ministram infarmacyi. Markaŭ uznačalvaŭ ANT z sakavika 2017 hoda, paśla vybaraŭ-2020 kanał staŭ hałoŭnym prapahandysckim telekanałam.

ZAT «Druhi nacyjanalny telekanał» (ANT) uznačalić Ihar Łucki.

Taksama Łukašenka pryznačyŭ Natallu Paŭlučenku — ministram pracy i sacyjalnaj abarony,

Siarhieja Małunova — pasłom u Kyrhyzstanie,

Alaksandra Kochana — pamočnikam prezidenta — inśpiektaram pa Minskaj vobłaści,

Ihara Buzoŭskaha — rektaram Akademii kiravańnia.

***

Marat Markaŭ naradziŭsia ŭ 1969 hodzie ŭ Łunincy. Skončyŭ Minskaje vyšejšaje inžyniernaje zienitna-rakietnaje vučylišča SPA, prasłužyŭ u biełaruskim vojsku 13 hadoŭ, dzie dasłužyŭsia da namieśnika kamandzira ŭzvodu. Pa skančeńni jurydyčnaha fakulteta BDU niekalki hadoŭ pracavaŭ aŭdytaram. Paźniej uładkavaŭsia ŭ Biełaruskaje telehrafnaje ahienctva. Adtul pierajšoŭ u Administracyju prezidenta, dzie dajšoŭ da pasady 1-ha namieśnika načalnika hałoŭnaha ideałahičnaha ŭpraŭleńnia. U śniežni 2011 hoda byŭ pryznačany namieśnikam staršyni Biełteleradyjokampanii ŭ infarmacyjnaj halinie. U sakaviku 2017 hoda pryznačany staršynioj praŭleńnia ANT (ZAT «Druhi nacyjanalny telekanał»). Znachodzicca ŭ sankcyjnym śpisie Jeŭrasajuza.

Kamientary14

 • Ministar chłuśni
  13.06.2024
  Cha-cha-cha, vinšavańni hebistu
 • Josik
  13.06.2024
  Heta ŭvierch ci ŭniz? Raniej niešta plavuzhaŭ pa TB, a zaraz tolki na naradach budzie. Jak ty, dyrektar saŭhasa, nie zrazumieješ, musaŭcy dy vajaki nie mohuć być cyvilnymi ministrami, bo ŭ ich muštra ŭ hłuzdach, jany kreatyvić mohuć tolki z dručkom ci kajdankami.
 • Pytańnie
  13.06.2024
  Marata Markava pryznačyli ministram infarmacyi.
  A namieśnikam ministra infarmacyi kaho? Pratasieviča?

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →