Hramadstva1414

Marata Markava pryznačyli ministram infarmacyi

Eks-hiendyrektar ANT Marat Markaŭ pryznačany ministram infarmacyi. Jaho pasadu zojmie Ihar Łucki.

Eks-kiraŭnik ANT Marat Markaŭ pryznačany novym ministram infarmacyi. Markaŭ uznačalvaŭ ANT z sakavika 2017 hoda, paśla vybaraŭ-2020 kanał staŭ hałoŭnym prapahandysckim telekanałam.

ZAT «Druhi nacyjanalny telekanał» (ANT) uznačalić Ihar Łucki.

Taksama Łukašenka pryznačyŭ Natallu Paŭlučenku — ministram pracy i sacyjalnaj abarony,

Siarhieja Małunova — pasłom u Kyrhyzstanie,

Alaksandra Kochana — pamočnikam prezidenta — inśpiektaram pa Minskaj vobłaści,

Ihara Buzoŭskaha — rektaram Akademii kiravańnia.

***

Marat Markaŭ naradziŭsia ŭ 1969 hodzie ŭ Łunincy. Skončyŭ Minskaje vyšejšaje inžyniernaje zienitna-rakietnaje vučylišča SPA, prasłužyŭ u biełaruskim vojsku 13 hadoŭ, dzie dasłužyŭsia da namieśnika kamandzira ŭzvodu. Pa skančeńni jurydyčnaha fakulteta BDU niekalki hadoŭ pracavaŭ aŭdytaram. Paźniej uładkavaŭsia ŭ Biełaruskaje telehrafnaje ahienctva. Adtul pierajšoŭ u Administracyju prezidenta, dzie dajšoŭ da pasady 1-ha namieśnika načalnika hałoŭnaha ideałahičnaha ŭpraŭleńnia. U śniežni 2011 hoda byŭ pryznačany namieśnikam staršyni Biełteleradyjokampanii ŭ infarmacyjnaj halinie. U sakaviku 2017 hoda pryznačany staršynioj praŭleńnia ANT (ZAT «Druhi nacyjanalny telekanał»). Znachodzicca ŭ sankcyjnym śpisie Jeŭrasajuza.

Kamientary14

 • Ministar chłuśni
  13.06.2024
  Cha-cha-cha, vinšavańni hebistu
 • Josik
  13.06.2024
  Heta ŭvierch ci ŭniz? Raniej niešta plavuzhaŭ pa TB, a zaraz tolki na naradach budzie. Jak ty, dyrektar saŭhasa, nie zrazumieješ, musaŭcy dy vajaki nie mohuć być cyvilnymi ministrami, bo ŭ ich muštra ŭ hłuzdach, jany kreatyvić mohuć tolki z dručkom ci kajdankami.
 • Pytańnie
  13.06.2024
  Marata Markava pryznačyli ministram infarmacyi.
  A namieśnikam ministra infarmacyi kaho? Pratasieviča?

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach23

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →