Ekanomika77

Što budzie z dalaram u Biełarusi paśla novych sankcyj Minfina ZŠA suprać Maskoŭskaj biržy

Minfin ZŠA ŭ sieradu abviaściŭ ab uviadzieńni sankcyj suprać Maskoŭskaj biržy i jaje klučavych struktur. Pačynajučy z 13 červienia Centrabank Rasii budzie vyznačać kursy dalara i jeŭra adnosna rasijskaha rubla praz pazabiržavy rynak. Pacikavilisia ŭ ekanamista, jak na źmieny adreahuje rubiel biełaruski.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Niama padstaŭ, kab rubiel chutka i mocna patańnieŭ

«Pierachod usich raźlikaŭ na pazabiržavy rynak jak minimum karotkačasova moža pryvieści da rostu koštu hetych valut. Ryzyki ŭzraśli, banki mohuć prytrymvać valutu albo pradavać jaje pa bolš vysokim kursie», — tłumačyć ekśpiert BEROC Anastasija Łuzhina.

Pry hetym, niahledziačy na całkam čakanuju i łahičnuju reakcyju rynku, ekanamist nie bačyć padstaŭ dla taho, kab rasijski rubiel u siarednieterminovaj pierśpiektyvie mocna patańnieŭ.

«Asnoŭnaja pryčyna, pa jakoj pastajanna raście kurs valuty, heta jaje niedachop. Z zamiežnaj valutaj u Rasii ničoha nie zdarycca, jana jak była, tak i jość. Prosta źmianiajecca miechanizm vyznačeńnia aficyjnaha kursu. Jaho buduć vyznačać pa vynikach pazabiržavych tarhoŭ.

Birža — heta stabilnaja i aficyjnaja krynica farmiravańnia kursaŭ. Što tyčycca pazabiržavoha rynku, to tam moža być bolšaja vałacilnaść. Kursavyja skoki mohuć stać bolš rezkimi», — ličyć ekśpiert.

Havoračy ab karotkaterminovych pierśpiektyvach, Łuzhina miarkuje, što kursy dalara i jeŭra vyrastuć.

Hetyja abmiežavańni ŭskosna mohuć zakranuć i kitajski juań.

Ilustracyjny zdymak. Fota: AR / Kin Čenh

«Pakul nie havaryłasia pra toje, što kurs juania taksama pierastanie vyznačacca na Maskoŭskaj biržy, ale takija ryzyki taksama prysutničajuć, kali kitajskija kontrahienty nie zachočuć pracavać ź biržaj i Nacyjanalnym klirynhavym centram», — ličyć ekśpiert.

Jak usio heta moža adbicca na Biełarusi?

Anastasija Łuzhina miarkuje, što novyja abmiežavańni ŭ dačynieńni da rasijskaj valuty mohuć pryvieści da taho, što siarod biełarusaŭ krychu skarocicca cikavaść da rasijskich rubloŭ na karyść juania, dalara i jeŭra, u vypadku, kali vałacilnaść rasijskaha rubla ŭzraście.

Kurs biełaruskaha rubla adreahuje na źmieny.

«U Biełarusi mnohaje zaviazana na rasijskich rublach, na handli z Rasijaj. Tamu tendencyja vahańniaŭ kursu rasijskaha rubla budzie adbivacca na pary biełaruski rubiel/dalar ZŠA.

Ale, jak i raniej, vahańni dla biełaruskaha rubla buduć bolš płaŭnymi. Kali, naprykład, rasijski stracić 10% da dalara, to heta nie značyć, što biełaruski taksama patańnieje mienavita na 10%. Ale tendencyi buduć anałahičnymi», — ličyć ekśpiert.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Tamu ekanamist nie vyklučaje, što ŭ vyniku novych sankcyj naš rubiel moža krychu asłabieć adnosna dalara ZŠA, ale pry hetym umacavacca da rubla rasijskaha, jak heta ŭžo nieadnarazova adbyvałasia.

Chistańni adčuvalnyja dla ekspartu

Ekanomika Rasii zastajecca ekanomikaj z padvyšanymi ryzykami.

Ilustracyjny zdymak. Fota: AP/Dmitry Lovetsky

«Navat z ulikam taho, što biahučaja niervovaść rasijskaha valutnaha rynku nie budzie mocnaj i maje karotkaterminovy charaktar, jana ŭsio roŭna adabjecca na cenach impartu. Častka impartu, jakaja nabyvajecca za dalary, budzie krychu daražeć. Paralelna rasijskija tavary ŭ Biełarusi mohuć navat patańnieć u vypadku ŭmacavańnia biełaruskaha rubla da rasijskaha.

Ale tady rasijanam budzie mienš vyhadna kuplać našu pradukcyju, pa hetaj pryčynie biełaruski ekspart vielmi adčuvalny da takich źmienaŭ.

Takim čynam, choć uviedzienyja abmiežavańni naŭrad ci doŭha buduć upłyvać na kursy valut, ale hetaja situacyja dobra ilustruje ryzyki pracy z krainaj, na jakuju ŭvieś čas nakładvajucca novyja sankcyi».

Kamientary7

 • prosto
  13.06.2024
  Biełaruś v ES.
 • EMIL
  13.06.2024
  Priedłahaju sostaviť kartu miest po biełorusskim horodam,
  hdie budut stojať valutčiki.
  V pomoŝ ludiam!
 • :)
  13.06.2024
  Kałavur, Piatro Piatrovič, pierałahińciesia

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →