Hramadstva2323

Bolšaść udzielnikaŭ Kaardynacyjnaj rady admovilisia słuchać vystup Jahorava i vyjšli z pasiedžańnia

12 červienia prajšło pieršaje ahulnaje pasiadžeńnie Kaardynacyjnaj rady 2-ha i 3-ha sklikańniaŭ. Mierapryjemstva prachodziła ŭ onłajn-farmacie. Ale padčas jaho nie abyšłosia biez skandału: pradstaŭniki niekalkich śpisaŭ pakinuli pasiadžeńnie z-za pracedurnych parušeńniaŭ, piša Biełsat.

Andrej Jahoraŭ, archiŭnaje fota. Fota: OSC

Pačała pasiadžeńnie biełaruskaja demakratyčnaja lidarka Śviatłana Cichanoŭskaja. Jana padziakavała ŭsim, chto navažyŭsia ŭziać udzieł u vybarach u Kaardynacyjnuju radu, i vykazała žadańnie, kab hety orhan staŭ płatformaj nie tolki dla kaardynacyi, ale i dla kansalidacyi demakratyčnych siłaŭ.

Śviatłana Cichanoŭskaja prapanavała ŭdzielnikam novaha składu KR fakusavacca na tym, što abjadnoŭvaje, a nie dzielić. Jana paviedamiła, što prajekt Pratakołu ŭzajemadziejańnia pamiž Kaardynacyjnaj radaj, Abjadnanym pierachodnym kabinietam i Ofisam, užo padrychtavany i ŭ najbližejšy čas budzie pradstaŭleny na razhlad usich troch struktur. Cichanoŭskaja vykazała spadziavańnie, što hety dakumient stanie svajho rodu «małoj kanstytucyjaj» demakratyčnaha ruchu.

Taksama biełaruskaja demakratyčnaja lidarka abaznačyła napramki pracy, na jakich nieabchodna sfakusavacca novamu składu Kaardynacyjnaj rady. Siarod ich — pytańnie palitviaźniaŭ, praca ŭnutry krainy, mižnarodnaja dziejnaść, pytańnie kansalidacyi biełarusaŭ zamiežža i praca z dyjasparaj, padtrymka Ukrainy i dobraachvotnikaŭ, a taksama raspracoŭka vizii novaj Biełarusi.

Sychod udzielnikaŭ

Paśla vystupleńnia Śviatłany Cichanoŭskaj słova było pieradadziena śpikieru Kaardynacyjnaj rady druhoha sklikańnia Andreju Jahoravu, jaki staŭ znajomić prysutnych z praviłami raboty i miechanizmami, jakija isnujuć unutry Kaardynacyjnaj rady. Adnak padčas jahonaj pramovy z onłajn-efiru pačali vychodzić udzielniki niekalkich śpisaŭ. Pry hetym samaje cikavaje pačałosia nie stolki na ekranie tranślacyi, kolki ŭ čacie pad joj.

«U źviazku z tym, što arhanizatary nie prysłuchalisia da zajavy bolšaści śpisaŭ adnosna paradku dnia pasiedžańnia — śpis Jeŭrapiejski vybar pakinuŭ pasiedžańnie. Usiaho vyjšli 4 śpisy. Žyvie Biełaruś», — źjaviłasia pieršaje paviedamleńnie ŭ čacie YouTube-kanała, na jakim tranślavałasia pasiadžeńnie. Paźniej identyčnaje paviedamleńnie źjavilisia ad imia Aliny Koŭšyk, jašče adnoj pradstaŭnicy śpisu «Jeŭrapiejskaja Biełaruś».

Pavieł Łatuška (śpis «Kamanda Łatuški i Ruch «Za svabodu») daŭ u čacie bolš razhornuty kamientar, jon padziakavaŭ Śviatłanie Cichanoŭskaj za vitańni i pasłańnie dla novaj Kaardynacyjnaj rady i pry hetym adznačyŭ, što jahony śpis «pakinuŭ pasiadžeńnie, tamu što były śpikier KR Andrej Jahoraŭ admoviŭsia prysłuchacca da pazicyi bolšaści pry padrychtoŭcy paradka dnia siońniašniaha pasiadžeńnia».

Bolš kateharyčnym byŭ u kamientarach adzin z čalcoŭ śpisu «Kamandy Łatuški i ruchu «Za svabodu» Andrej Kurejčyk. Jon adznačyŭ, što ŭsie vyjšli z hetaha pasiadžeńnia, bo «Jahoraŭ sprabuje zachavać uładu luboj canoj i cisnuć na KR 3-ha sklikańnia».

U čym pryčyna

Jak akazałasia, napiaredadni pasiadžeńnia ŭdzielniki abranych vybarčych śpisaŭ Kaardynacyjnaj Rady 3-ha sklikańnia vystupili z supolnaj zajavaj, datyčnaj arhanizacyi pracy Kaardynacyjnaj rady, sfarmavanaj pa vynikach vybaraŭ 2024 hoda.

U joj, u pryvatnaści, havaryłasia pra toje, što padpisanty prymajuć «za punkt adliku paŭnamoctvaŭ novaj Kaardynacyjnaj rady praviadzieńnie farmalnaha schodu 12 červienia 2024, paradak dnia jakoha musić być abmiežavany vitalnymi vystupami prezidentki-elekt Śviatłany Cichanoŭskaj i pradstaŭnikoŭ Kaardynacyjnaj rady 3-ha sklikańnia».

«My biarem na siabie adkaznaść u farmavańni pracoŭnych orhanaŭ i paradku dnia pieršaha pracoŭnaha pasiedžańnia novaj Kaardynacyjnaj rady. Dla realizacyi hetaj zadačy budzie sfarmavany arhkamitet, u jaki musiać być vyłučany pa adnym pradstaŭniku ad kožnaha śpisu, z vahoju hołasa zhodna kolkaści pracentaŭ, atrymanych pa vynikach vybaraŭ 2024 hoda», — adznačałasia ŭ zajavie.

Taksama padpisanty zaklikali kaardynataraŭ inšych vybarčych śpisaŭ dałučycca da pracy arhkamiteta pa arhanizacyi pieršaha pracoŭnaha pasiedžańnia abranaj Kaardynacyjnaj rady.

Pad zajavaj pastavili svaje podpisy 28 čałaviek sa śpisu «Kamandy Łatuški i ruchu «Za Svabodu», 8 čałaviek z «Jeŭrapiejskaha Vybaru», 8 — sa śpisu «Niezaležnyja biełarusy», 6 — sa śpisu «Vola» i troje ŭdzielnikaŭ śpisu «Chopić Bajacca».

«Biełsat» źviazaŭsia z kiraŭnikom ruchu «Za svabodu» Jurasiom Hubarevičam, kab udakładnić, što na samoj spravie adbyłosia padčas ahulnaha pasiadžeńnia pradstaŭnikoŭ KR 2-ha i 3-ha sklikańnia.

«Ja dumaju, pačać treba z tłumačeńnia taho, što zhodna z navat dziejnym statutam Kaardynacyjnaj rady nie isnuje takoj pracedury, jak sumiesnaje pasiadžeńnie. Bo ŭstupleńnie ŭ svaje abaviazki pradstaŭniki Kaardynacyjnaj rady novaha sklikańnia pavinny pačynać z ułasnaha pasiadžeńnia. Tym nie mienš, kali takaja prapanova pastupiła, nam daviałosia pravieści dastatkova surjoznyja dyskusii, bo značnaja bolšaść novaabranych pradstaŭnikoŭ nie pahadžałasia na takoje niestatutnaje mierapryjemstva», — kaža Juraś Hubarevič.

Pavodle kiraŭnika ruchu «Za svabodu», niekatorych pradstaŭnikoŭ pryjšłosia pierakonvać u tym, što kali hetaje pasiadžeńnie projdzie ŭ farmacie vitalnych słovaŭ, to ŭ pryncypie ničoha kiepskaha ŭ hetym niama. Mienavita takaja prapanova była sfarmulavanaja ad imia piaci śpisaŭ, ahulny kolkasny skład jakich siahaje dźviuch tracinaŭ novaabranych pradstaŭnikoŭ KR, i nakiravanaja ŭ sakrataryjat.

«Ale, na žal, jana była praihnaravanaja. Nam takim čynam prademanstravali, što my nie možam upłyvać na farmavańnie paradku dnia, što rašeńni ŭsie prymajuć kiraŭniki papiaredniaj Kaardynacyjnaj rady, jakija nie ličacca ź mierkavańniem novaabranych pradstaŭnikoŭ. Kaniečnie, u šerahu ŭdzielnikaŭ heta vyklikała abureńnie i žadańnie prosta pakinuć takoje pasiedžańnie, dzie ich mierkavańnie ihnarujecca», — adznačyŭ Juraś Hubarevič.

Što da samoj zajavy ad imia piaci śpisaŭ, adznačaje surazmoŭca «Biełsata», to jana była apubličanaja i nakiravanaja ŭ sakrataryjat, jaki adnosicca da Kaardynacyjnaj rady 2-ha sklikańnia, i toje, jak dadzienaja infarmacyja pavinna była być daviedzienaja da śpikiera — heta ŭžo ŭnutranyja pracedury KR druhoha sklikańnia.

Adkazaŭ naš surazmoŭca i na krytyku, jakaja prahučała padčas pasiadžeńnia ŭ adras kaalicyi ź piaci śpisaŭ ab tym, što jany chočuć zachapić lidarstva. Juraś Hubarevič adznačyŭ, što jamu heta nahadvaje tezy Alaksandra Łukašenki, jaki raniej kazaŭ, što apazicyja choča zachapić uładu, a ŭ 2020 hodzie kazaŭ, što bolšaść hramadstva choča zachapić uładu i pakazvaŭ, što mierkavańnie bolšaści možna ihnaravać. «Mnie zdajecca, my pavinny admaŭlacca ad takich tradycyjaŭ», — adznačyŭ kiraŭnik ruchu «Za svabodu».

Na pytańnie ab tym, što budzie dalej i jak nie dapuścić da taho, kab siońniašniaja situacyja pryviała da kryzisu ŭ Kaardynacyjnaj radzie, Juraś Hubarevič adkazaŭ, što sam fakt damovazdolnaści dźviuch tracinaŭ hetaha orhanu śviedčyć pra toje, što nijakich kryzisaŭ nie budzie.

«Heta śviedčyć pra toje, što rašeńni mohuć prymacca ŭ pracoŭnym paradku, naturalna paśla padrabiaznaha abmierkavańnia kožnaj pazicyi, u tym liku abaviazkova tych, chto moža apynucca ŭ mienšaści. Chacia tut jašče rana stavić kropku na kančatkovaj kanfihuracyi. Jość spadziavańnie, što da kanstruktyŭnaj pracy buduć dałučacca ŭsie biez vyklučeńnia vybarčyja śpisy i piersanalna siabry Kaardynacyjnaj rady», — adkazaŭ Juraś Hubarevič.

Kamientary23

 • Hańba
  13.06.2024
  Hladžu, KR praciahnie radavać nas kanstruktyvizmam i praktyka-aryjentavanaściu...
 • babrujčanin
  13.06.2024
  Nažal " siekta ščiedravickaha mietadołaha" biare svaje?? Pracedura Rehlamient ..U rf t.zv. mietadołahi ź siekty i małodšaha ščadravickaha siabie pakazali ..
 • 7
  13.06.2024
  KR - škodnickaja arhanizacyja, jakaja tolki adciahvaje ŭvahu ad sapraŭdy važnych pytańniaŭ dla biełarusaŭ: padtrymki dabraachvotnmkaŭ va Ŭkrainie i palitviaźniaŭ. Tut dobraja analohija, što kali chvoramu čałavieku patrebna surjoznaja miedyčnaja dapamoha, a zamiest hetaha chvoraha viazuć da babki-šaptuchi. KR - taja samaja babka-šaptucha u sieńniašnich realijach.

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →