Hramadstva

Šmat dzie zaŭtra nie buduć pradavać ałkahol

U piatnicu, 14 červienia, u biełaruskich škołach projduć vypusknyja viečary. U krainie ŭ hety dzień abmiežavany prodaž ałkaholnych napojaŭ.

Rašeńni ab abmiežavańniach prodažaŭ prymali miascovyja vykankamy — adpaviednyja dakumienty publikavali na Nacyjanalnym pravavym partale. Kožny z rajonaŭ krainy rabiŭ svaje abmiežavańni pa časie, čaściej za ŭsio — z 8:00 14 červienia da 8:00 15 červienia.

U dakumientach adznačałasia, što zabarona nie tyčycca roźničnaha handlu na handlovych abjektach hramadskaha charčavańnia ŭ raźliŭ. Vyklučeńnie taksama praduhledžana dla prodažu ałkaholu kramami, kali jaho kuplajuć dla rytualnych abradaŭ, viasiellaŭ i jubilejaŭ.

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby18

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby18

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →