Hramadstva11

Kolkaść aŭtobusaŭ, što staić na vyjezd ź Biełarusi na polskaj miažy, istotna źmienšyłasia

Jakaja abstanoŭka na vyjeździe ź Biełarusi ŭ krainy ES pa stanie na ranicu čaćviarha.

U punkcie propusku «Brest» na vyjezd z krainy pa stanie na 8:00 stajać 15 aŭtobusaŭ i 230 lehkavikoŭ, paviedamlaje Pamiežny kamitet.

Učora ŭ hety čas było 28 aŭtobusaŭ, ranicaj u paniadziełak — 52, a na minułym tydni ich kolkaść dachodziła da 70.

Na litoŭskaj miažy ŭ Bieniakoniach staić 630 hruzavikoŭ i 120 lehkavikoŭ (učora lehkavikoŭ było 90). Čarhi z aŭtobusaŭ niama.

U Kamiennym Łohu — 100 lehkavikoŭ (učora było 130) i 570 hruzavikoŭ. Čarhi z aŭtobusaŭ niama.

Na biełaruska-łatvijskaj miažy ŭ Hryharoŭščynie čarhi z aŭtobusaŭ niama, staić 110 lehkavikoŭ (učora nie było), staić 715 hruzavikoŭ.

Kamientary1

  • Uciakač
    13.06.2024
    Naša niva, kali łaska, paviedamlajcie štodnia pra źmieny kolkaści transpartu na miažy, jak pra stan nadvorja, bo chaču zvalić z RB, ale nie žadaju sodni čakać u čarzie

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →