Hramadstva22

Ci možna viarnuć hrošy za kvitok na aŭtobus z Polščy ŭ Biełaruś, kali admoviŭsia ad pajezdki z-za vialikaha spaźnieńnia?

Z-za doŭhich čerhaŭ na miažy aŭtobusy z Polščy i Litvy ŭ Biełaruś i nazad časta iduć nie pa hrafiku. Ci možna viarnuć hrošy za kvitok, kali pajezdka sarvałasia z-za spaźnieńnia? Most sabraŭ historyi biełarusaŭ, jakija sprabavali heta zrabić, i zadaŭ pytańni biletnamu ahrehataru.

Fota ilustracyjnaje

«Nachabstva nievierahodnaje»

Svajačka Kaciaryny nabyła kvitok da Minska na sajcie Intercars. Pa raskładzie aŭtobus pavinien byŭ adpravicca ŭ 8:45 ranicy, ale praz hadzinu jaho na vakzale nie było.

«Svajačka čakała hadzinu. Kamuści pryjšli paviedamleńni, što aŭtobus zatrymlivajecca. Našaj svajačcy ničoha nie prychodziła», — apisała situacyju Kaciaryna ŭ fejsbuk-hrupie «Biełarusy ŭ Varšavie».

Žančyna śpiašałasia ŭ Biełaruś, tamu nabyła kvitok na najbližejšy dastupny rejs i adpraviłasia na radzimu. Apaviaščeńnie, što aŭtobus zatrymlivajecca i rejs pieraniesieny na viečar, biełaruska atrymała tolki praź piać hadzin.

Viarnuŭšysia ŭ Minsk, jana napisała zajavu ab viartańni srodkaŭ za niavykarystany bilet i adpraviła jaho pa e-mail.

«Atrymała admovu. Akazvajecca, jana pavinna była padać zajavu da rassyłki… Heta, viadoma, nachabstva nievierahodnaje. Na moj pohlad, vielmi sprečnaja kanstrukcyja ŭ ich vychodzić», — piša Kaciaryna.

«Zatrymki na miažy — nie toj vypadak, kali za kvitok viartajuć hrošy»

Hod tamu Alaksandra trapiła ŭ takuju ž situacyju. Aŭtobus, jaki ruchaŭsia pa maršrucie Vilnia — Minsk, pryjechaŭ ź vialikim spaźnieńniem.

«Nijakaj rassyłki nie było. My z mamaj pračakali niekalki hadzin na vakzale. Ja pastaviła piačatku ŭ kasie na kvitok Intercars, što aŭtobus nie pryjechaŭ. Adpraviła ŭ hałoŭny ofis, kab viarnuli hrošy. Pryjšoŭ adkaz, što zatrymki na miažy — nie toj vypadak, kali za kvitok viartajuć hrošy», — raskazała biełaruska.

Za fors-mažory hrošy nie viernuć

Na sajcie Intercars raźmieščanaja infarmacyja ab kampiensacyi koštu prajezdu.

U punkcie 11.3 paznačana, što zajava na pakryćcio hrašovych srodkaŭ afarmlajecca piśmova pa miescy nabyćcia kvitka. U punkcie 11.14 napisana, što ŭ vypadku praciahłaha prastoju aŭtobusa na miažy abo ŭ padobnych vypadkach pakryćcio nie ažyćciaŭlajecca.

Nie viartajuć hrošy i ŭ vypadkach, kali aŭtobus zatrymaŭsia z-za fors-mažoru, heta značyć abstavin, na jakija kampanii-pieravozčyki paŭpłyvać nie mohuć.

«Usio na mierkavańnie pieravozčyka»

Žurnalistka Most źviarnułasia ŭ kampaniju Intercars jak pasažyrka, jakoj admovili ŭ viartańni hrošaj za kvitok na aŭtobus, jaki spaźniŭsia. Apieratar kampanii paviedamiŭ, što zapaŭniać zajavu na hrašovuju kampiensacyju treba ŭsio ž taki paśla atrymańnia rassyłki, dzie havorycca pra spaźnieńnie.

Tady pacikavilisia, što rabić, kali zajavu zapoŭnili paśla, ale ŭ kampiensacyi ŭsio adno admovili.

«Heta ŭsio na mierkavańnie pieravozčyka», — adkazaŭ mieniedžar.

Na ŭdakładniajučaje pytańnie, ci źjaŭlajecca Intercars pieravozčykam, byŭ atrymany adkaz, što heta ahienctva prodažu kvitkoŭ.

Kamientary2

  • AŭtoBUS
    12.06.2024
    A ja tože chaču ŭziać kvitok na jaki EVROCAR F-16 pažadana ź viertykalnym ŭźlotam. Pasmatreć dastaprymičacialnaści Drazdoŭ, asiamnadcaci rezidencyj... Tak skažema prycanicca, nu j pa mahčymaści paviarnuć košty z 1994 hodu ;)
  • Brett
    12.06.2024
    Letuvisam słožno vozobnoviť žieleznodorožnoje soobŝienije? 

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 1

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

Rasstrelnaja sprava Ryka Kryhiera tyčycca jaho ŭdziełu ŭ Pałku Kalinoŭskaha — pravaabaroncy5

U centry Minska lehła na bok mašyna milicyi VIDEA9

U Minsku buduć sudzić viadomaha kancertnaha fatohrafa

U Izraili pry atacy drona zahinuŭ repatryjant ź Biełarusi

Interpał vyklučyŭ sa svajho «čyrvonaha śpisu» režysiora Andreja Hniota. Ale heta jašče nie kaniec spravy1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →