Hramadstva33

Niadaŭna abranaja Kaardynacyjnaja rada ŭstupiła ŭ paŭnamoctvy

Takoje rašeńnie pryniata 12 červienia pa vynikach pasiadžeńnia pradstaŭnikoŭ novaha i papiaredniaha składaŭ Kaardynacyjnaj rady. Pasiadžeńnie prajšło ŭ anłajn-farmacie, tranślacyja viałasia ŭ jutub-kanale KR.

Fota: Kaardynacyjnaja Rada

U pačatku pasiadžeńnia pryvitalnyja słovy skazali Śviatłana Cichanoŭskaja i śpikiera Kaardynacyjnaj rady papiaredniaha sklikańnia Andrej Jahoraŭ, paśla vystupili pradstaŭniki bolšaści abranych u Kaardynacyjnuju radu kaalicyj.

Na pasiadžeńni pa niejkich pryčynach adsutničali i adpaviedna nie vystupali pradstaŭniki śpisaŭ «Vola», «Jeŭrapiejski vybar»i «Kamanda Łatuški i Ruch «Za Svabodu».

Za niekalki hadzin da schodu piać kaalicyj KS treciaha sklikańnia abjavili ab namiery sfarmavać pracoŭnyja orhany palityčnaj struktury, u suviazi z hetym śpisy «Kamanda Łatuški i Ruch «Za Svabodu», «Jeŭrapiejski vybar», «Niezaležnyja biełarusy», «Vola» i « Chopić bajacca» vydali sumiesnuju zajavu.

Kamientary3

 • Acab
  12.06.2024
  Prysiahu addanaści kabietanietu prynieśli ŭsieministerstvy i viedamstvy bssr2.0: byaja milicyja - bajpoł1 i bajpoł2, miniHrant - bajsoł, šmatlikija hurtki ministerstva śpievaŭ i skokaŭ, prytulenyja ŭ biblijatekach polščy, dziaraŭnyja telekanały biełsaty-suhačychi, .
  I tolki pravy apartunist spadar Paźniak praz zaniataść vudu-surokami movy varožaści (rasiejskaj, ździajśniajecca praz smalenski partał) nia daŭ rady zaručycca na chłapca ŭ addanaści sacapytancy
 • Acab
  12.06.2024
  Na pasiadžeńni pa niejkich pryčynach adsutničali i adpaviedna nie vystupali pradstaŭniki śpisaŭ «Vola», «Jeŭrapiejski vybar»i «Kamanda Łatuški i Ruch «Za Svabodu».
  BSSR 3.0 stvarajuć, kab režym mieŭ nie adnaho, a dvuch drapiežnych supiernikaŭ
 • Radzie
  13.06.2024
  Pośpiechaŭ i nie pieratvarajciesia ŭ bałota, bolej žyćcia dy inicyjatyvaŭ! Inakš darma padstaŭlalisia samyja i jašče 6723 čałavieki ŭklučna sa mnoj. Make parliament great again, kakhrycca.)

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Usie naviny →
Usie naviny

«Avijakampanija apłaciła adpačynak». Biełaruski raskazali, jak lohka i prosta dabilisia kampiensacyi za zatrymku rejsa4

«Nie prydumaŭ, jak narezać». Biełarus pakazaŭ u tyktoku, jak zabivaje ćvik mahiloŭskaj kaŭbasoj4

Čatyry krainy NATA damovilisia sumiesna raspracoŭvać dalnabojnyja rakiety1

Jak pazbavicca plamaŭ ad soku sadaviny i jahad1

Hrodna nakryła mocnaja zaleva, zatapiła vulicy VIDEA2

U minskim dvary złavili ekzatyčnuju źmiaju

Padčas ataki na Ukrainu ŭ Biełaruś zalacieŭ rasijski dron-šachied3

Valeryj Załužny pačaŭ pracu pasłom Ukrainy ŭ Vialikabrytanii FOTAFAKT1

Navukoŭcy vyjavili, što ŭdziačnaść dapamahaje žyć daŭžej4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Hałoŭnaje
Usie naviny →