Hramadstva1515

Polski bank daŭ biełarusam dva tydni, kab prynieści DNŽ. Chto nie pryniasie, taho adklučać ad prahramy

Mnohija biełarusy, jakija źjaŭlajucca klijentami banka Santander u Polščy, atrymali ad jaho esemeski na ruskaj movie. Bank prosić ich pradstavić da 26 červienia polski DNŽ — časovy abo stały, piša telehram-kanał Dzik Pic.

Adzin ź biełarusaŭ, jaki atrymaŭ taki SMS, źviazaŭsia z bankam i raskazaŭ, što jamu tam udałosia daviedacca:

«Patelefanavaŭ, [spytaŭ, što budzie, kali nie prynieści płastyk]. Skazali, mabilnaja prahrama budzie zabłakavanaja, ale možna budzie karystacca kartaj, BLIK. […] Dla siabie pryniaŭ rašeńnie bolš nie karystacca Santander, i ŭ najbližejšy čas vyviedu ŭsie hrošy i zakryju rachunki».

U jakaści pravavoha abhruntavańnia svaich dziejańniaŭ bank spasyłajecca na dakumienty Jeŭrasajuza ab abmiežavalnych mierach u suviazi ź situacyjaj u Biełarusi i datyčnaściu Biełarusi da ahresii Rasii suprać Ukrainy.

Abmiežavańni z boku banka Santander dla hramadzian Biełarusi biez polskaha DNŽ pačalisia ŭ 20-ch čysłach maja. Takim ludziam błakavali dostup da rachunka i mabilnaj prahramy. Heta značyć, jany mahli płacić kartaj, ale nie mahli, naprykład, mianiać valutu anłajn. 

Kamientary15

 • rom
  12.06.2024
  niehospoda. chranitie dieńhi v stieklannoj bankie
 • Čytač
  12.06.2024
  U Niamieččynie prasili biełarusaŭ dasyłać DNŽ jašče 2 hady tamu kab pradoŭžyć karystacca bankam. Nia baču ŭ hetym ničoha aburalnaha.
 • Lavon
  12.06.2024
  Va ŭsioj Paŭnočnaj Jeŭropie biez ČVŽ i ID-kartki z palicyi ničoha nie adkryješ, navat razmaŭlać nia buduć. Nia biaču prablemy, kali ty ŭ krainie lehalna

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Usie naviny →
Usie naviny

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Hałoŭnaje
Usie naviny →