Hramadstva1515

Polski bank daŭ biełarusam dva tydni, kab prynieści DNŽ. Chto nie pryniasie, taho adklučać ad prahramy

Mnohija biełarusy, jakija źjaŭlajucca klijentami banka Santander u Polščy, atrymali ad jaho esemeski na ruskaj movie. Bank prosić ich pradstavić da 26 červienia polski DNŽ — časovy abo stały, piša telehram-kanał Dzik Pic.

Adzin ź biełarusaŭ, jaki atrymaŭ taki SMS, źviazaŭsia z bankam i raskazaŭ, što jamu tam udałosia daviedacca:

«Patelefanavaŭ, [spytaŭ, što budzie, kali nie prynieści płastyk]. Skazali, mabilnaja prahrama budzie zabłakavanaja, ale možna budzie karystacca kartaj, BLIK. […] Dla siabie pryniaŭ rašeńnie bolš nie karystacca Santander, i ŭ najbližejšy čas vyviedu ŭsie hrošy i zakryju rachunki».

U jakaści pravavoha abhruntavańnia svaich dziejańniaŭ bank spasyłajecca na dakumienty Jeŭrasajuza ab abmiežavalnych mierach u suviazi ź situacyjaj u Biełarusi i datyčnaściu Biełarusi da ahresii Rasii suprać Ukrainy.

Abmiežavańni z boku banka Santander dla hramadzian Biełarusi biez polskaha DNŽ pačalisia ŭ 20-ch čysłach maja. Takim ludziam błakavali dostup da rachunka i mabilnaj prahramy. Heta značyć, jany mahli płacić kartaj, ale nie mahli, naprykład, mianiać valutu anłajn. 

Kamientary15

 • rom
  12.06.2024
  niehospoda. chranitie dieńhi v stieklannoj bankie
 • Čytač
  12.06.2024
  U Niamieččynie prasili biełarusaŭ dasyłać DNŽ jašče 2 hady tamu kab pradoŭžyć karystacca bankam. Nia baču ŭ hetym ničoha aburalnaha.
 • Lavon
  12.06.2024
  Va ŭsioj Paŭnočnaj Jeŭropie biez ČVŽ i ID-kartki z palicyi ničoha nie adkryješ, navat razmaŭlać nia buduć. Nia biaču prablemy, kali ty ŭ krainie lehalna

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kitaj pastaŭlaje Biełarusi detali dla zbroi suprać Ukrainy 6

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES20

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →