Hramadstva44

Biełaruś apuściłasia ŭ dziasiatku krain, najhoršych dla pracoŭnaha ludu

Mižnarodnaja kanfiederacyi prafsajuzaŭ apublikavała novy rejtynh zachavańnia pravoŭ rabočych u śviecie.

Jak adznačajecca ŭ novym rejtynhu pravoŭ rabočych, jaki apublikavała Mižnarodnaja kanfiederacyja prafsajuzaŭ (ITUC), kolkaść krain, dzie abmiežavanyja pravy na svabodu słova i schodaŭ, praciahvaje pavialičvacca. U 74 krainach z 151 zarehistravanyja vypadki zatrymańniaŭ ci aryštaŭ. U minułym hodzie heta adbyłosia «tolki» ŭ 69 krainach.

«U Biełarusi, Jehipcie, Hankonhu i Sudanie niezaležny prafsajuzny ruch užo byŭ źniščany ŭładami šlacham samavolnaha rospusku i niezakonnaha zachopu. U vyniku rabočyja byli pazbaŭlenyja svajoj asnoŭnaj svabody — stvarać i ŭstupać u prafsajuzy pa ŭłasnym vybary», — pišuć aŭtary.

U rejtynhu adznačajecca, što z krasavika 2022 hoda biełaruski ŭrad uzmacniŭ represii suprać niezaležnych prafsajuzaŭ. U krainie praciahvajucca aryšty i pieraśled rabočych, niełajalnych da režymu.

Aŭtary pišuć, što ŭ Biełarusi ciapier sorak dva lidary i siabry prafsajuzaŭ niespraviadliva ŭtrymlivajucca pad vartaj abo adbyvajuć pakarańnie ŭ turmie, siarod ich i staršynia Biełaruskaha kanhresa demakratyčnych prafsajuzaŭ Alaksandr Jarašuk. Tyja ž, kaho ŭłady vyzvalajuć paśla adbyćcia terminu pakarańnia, atrymlivajuć klajmo «ekstremistaŭ» i robiacca izhojami ŭ hramadstvie.

workers' rights rating, International Trade Union Confederation riejtinh prav trudiaŝichsia, Mieždunarodnaja konfiedieracija profsojuzov rejtynh pravoŭ rabočych, Mižnarodnaja kanfiederacyja prafsajuzaŭ
Fota: materyjały indeksu

U niehatyŭnaj dziasiatcy razam ź Biełaruśsiu znachodziacca Banhładeš, Ekvador, Jehipiet, Esvacini, Hvatemała, Mjanma, Filipiny, Tunis i Turcyja.

Kamientary4

 • na fota hladžu...
  12.06.2024
  https://rabota.maz.by/catalog/vacancies - My našli 309 vakansij MAZ
 • Vład
  12.06.2024
  [Red. vydalena]
 • Hańba
  12.06.2024
  Pracoŭny lud usio ścierpić. Hałoŭnaje Saładuchu čaściej pryvoźcie. I maskalskija vajennyja zakazy.

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →