Hramadstva

U Biełarusi dzieciam da 14 hadoŭ zabaroniena naviedvać plažy biez darosłych. Što jašče nielha rabić na vadzie?

Dzieciam da 14 hadoŭ u Biełarusi zakanadaŭča zabaroniena naviedvać plažy biez supravadžeńnia darosłych. Pra heta raskazaŭ pres-sakratar MNS Jaŭhien Baranoŭski. Pavodle jaho słoŭ, hetaja norma zamacavanaja ŭ pastanovie Saŭmina «Ab achovie žyćcia ludziej na vodach».

Akramia taho, u MNS zaklikali asabliva pilna sačyć za maleńkimi dziećmi.

«Dziaciej da 6 hadoŭ nielha vypuskać z-pad uvahi. Małyja chutka i niezaŭvažna iduć pad vadu, navat kali pobač płavajuć ludzi. Tamu my robim akcent na adkaznaści baćkoŭ za biaśpieku dziciaci», — padkreśliŭ Baranoŭski.

Taksama dakumient zabaraniaje kupacca ŭ zabaronienych miescach, užyvać na plažy śpirtnyja napoi i płavać u stanie ałkaholnaha apjanieńnia, zapłyvać za bui, jakija abaznačajuć miežy akvatoryi plažu, padpłyvać da sudnaŭ i płyvučych abjektaŭ, załazić na techničnyja papieradžalnyja znaki, paviedamlajuć «Minsk-Naviny».

Taksama zabaroniena płavańnie na spartyŭnym invientary, doškach, ležakach, aŭtakamierach i nadzimanych matracach. Taksama adpačyvalnikam nie dazvolena padavać iłžyvyja sihnały i arhanizoŭvać u vadzie hulni, źviazanyja z zabavami i zachopam tych, chto kupajecca.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →