Hramadstva88

Žonka zahinułaha va Ukrainie biełarusa-dobraachvotnika Vasila Parfiankova pajšła na vajskovuju słužbu

Z pačatku rasijskaha ŭvarvańnia ŭ 2014 hodzie Alena była vałancioram i instruktaram pa taktyčnaj miedycynie — jana zarehistravała hramadskuju arhanizacyju, jakaja pravodziła adpaviednyja treninhi dla vajskoŭcaŭ.

Hetaj dziejnaściu jana zajmałasia i paśla rasiejskaha vajennaha ŭvarvańnia va Ukrainu 24 lutaha 2022 hoda, piša Radyjo Svaboda.

«Dzieci zastalisia z maimi baćkami ŭ Kijevie», — paviedamiła Svabodzie Alena. U Vasila i Aleny naradzilisia syn Miłan i dačka Sałamieja. Taksama razam ź imi žyŭ Lubamir — starejšy syn Aleny.

Alena Hierhiel miarkuje, što ŭkrainskamu vojsku vielmi patrebnyja matyvavanyja ludzi. «Patrebnyja patryjoty, ludzi, jakija prahnuć pieramohi», — pierakananaja jana.

Pavodle jaje słoŭ, bolš dakładna śfiera jaje słužby budzie vyznačanaja praź miesiac paśla tak zvanaj «vučebki».

Alena Hierhiel paviedamiła, što niekalki dzion tamu na froncie zahinuŭ kiraŭnik dobraachvotnickaha ruchu «AUN» Mikoła Kachaniŭski. U jaho bataljonie z 2014 hoda vajavali biełarusy, u tym liku i jaje muž Vasil Parfiankoŭ. Mikoła Kachaniŭski zaŭsiody padtrymlivaŭ patryjatyčny ruch biełarusaŭ — udzielničaŭ u akcyjach salidarnaści z zatrymanymi ŭ Biełarusi ŭ časie pratestaŭ, z palitviaźniami, vystupaŭ suprać pahłybleńnia intehracyi Biełarusi i Rasiei.

«Jon zahinuŭ pad Vaŭčanskam (Charkaŭskaja vobłaść. — RS). Niadaŭna ja pieradavała jamu i jahonym chłopcam aptečki. Dahetul nie mahu pavieryć. Apošnija nitački ź minułym razarvanyja, užo nikoli nie budzie jak raniej», — skazała jana.

Alena kaža, što ad takich źviestak jana stanovicca tolki «bolš złoj, i ŭsio».

«I tamu ja ŭchvaliła hetaje ciažkaje rašeńnie, bo vielmi lublu dziaciej, ale ŭ nas ni ŭ kaho nie budzie žyćcia, kali my nie pieramožam. Ani mianie, ani dziaciej nie budzie ŭvohule. U Sałamiei dniami vypusk u sadočku, jaki ja prapušču, bo nie zmahu prysutničać, ale jość vyšejšaja meta. I šmat čamu jakraz ja navučyłasia ŭ Mikoły Kachaniŭskaha», — adznačyła Alena Hierhiel.

Alena Hierhiel u jakaści vałanciorki taksama padtrymlivała biełaruski prajekt «Z Ukrainaj u sercy», stvorany fondam «Volnaja Biełaruś» i ŭkrainskimi aktyvistami. Vystava pra zahinułych va Ŭkrainie biełaruskich dobraachvotnikaŭ prezientavałasia ŭ abłasnych centrach Ukrainy, a taksama ŭ Litvie i Polščy.

***

Jaje muž Vasil Parfiankoŭ mierkavana zahinuŭ 26 červienia kala Lisičanska Łuhanskaj vobłaści. Jon byŭ razam ź inšymi biełarusami z Pałka imia Kastusia Kalinoŭskaha na zadańni — dapamahaŭ ukrainskim sałdatam vyjści z horada. Jahonaje cieła pakul niama mahčymaści viarnuć na padkantrolnuju Ukrainie terytoryju.

Parfiankoŭ ad pačatku 2000-ch byŭ u nacyjanalnym ruchu, uvachodziŭ u niezarehistravanuju Biełaruskuju partyju svabody, udzielničaŭ u akcyjach «Maładoha frontu» i «Zubra».

Udzielničaŭ u abaronie Kurapataŭ. Niekalki razoŭ jaho pryznavali palitviaźniem. U 2014 hodzie Vasil zjechaŭ va Ukrainu, dzie dałučyŭsia da bataljona dobraachvotnickaha ruchu «AUN». Byŭ paranieny.

Kamientary8

 • Vład
  12.06.2024
  Čtoby v słučaje čieho dieti voobŝie sirotami ostaliś.
 • Tekla
  12.06.2024
  Vyžyć i pieramahčy!
 • Ilja
  12.06.2024
  Vład, iz-za priestupnych diejstvij rašistskich okkupantov, v Ukrainie siejčas mnoho dietiej sirot.

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Samy małady kantraktnik Rasii zahinuŭ va Ukrainie ŭ pieršym ža bai15

Kitaj pastaŭlaje Biełarusi detali dla zbroi suprać Ukrainy 6

Padazravany ŭ padryvie aŭtamabila z rasijskim HRUšnikam paśpieŭ vylecieć z Maskvy ŭ Turcyju2

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES20

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ16

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →