Śviet1010

U Hiermanii paśla tydnia pošukaŭ znajšli zabitaj 9-hadovuju ŭkrainku

9-hadovaja Valeryja žyła z maci ŭ centry Dziobielna ŭ Saksonii. Heta nievialiki horad z 25 000 žycharoŭ. Dziaŭčynka vyjšła z domu ranicaj 3 červienia. Joj treba było prajści tolki 450 mietraŭ da aŭtavakzała, adkul adpraŭlajecca školny aŭtobus. Jana vydatna viedała hety šlach i nie mahła zabłudzicca. U škole jana tak i nie zjaviłasia.

Nastaŭniki nie zabili tryvohu, kali dziaŭčynka nie pryjšła ŭ kłas. Maci zaŭvažyła źniknieńnie dački i patelefanavała ŭ palicyju tolki kala 18:30. 

Tata dziaŭčynki vajuje va Ukrainie. Baćki raźviedzienyja. «Ja źviartajusia da tych, chto maje dačynieńnie da jaje źniknieńnia. Znajdzicie ŭ sabie mužnaść viarnuć našaje lubimaje dzicia nam, baćkam. Ja vielmi spadziajusia, što chutka zmahu patrymać svaju dačku na rukach», — zapisaŭ jon videa, źviartajučysia da mierkavanych złačyncaŭ. 

Dziaŭčynku vosiem dzion šukali sotni palicejskich i dziasiatki vałancioraŭ. Jaje cieła było znojdziena ŭ aŭtorak dniom 11 červienia ŭ lesie prykładna ŭ čatyroch kiłamietrach ad doma.

Spačatku nie było ŭpeŭnienaści, što heta Valeryja. Ale 12 červienia palicyja vystupiła z zajavaju, što dziaŭčynka zabitaja. 

«Heta sumnaja ŭpeŭnienaść. Valeryja stała achviaraj złačynstva. My rasśledujem zabojstva», — skazała ŭ sieradu načalnik palicyi Karsten Kempf.

Pa słovach načalnika palicyi, miortvaje dzicia było vyjaŭlena ŭ aŭtorak udalečyni ad lasnych ściežak, u padlesku nieprachodnaj miascovaści.

«Našy rasśledavańni ŭ ciapierašni čas zasiarodžany na sacyjalnym kole siamji», — skazała Inhryd Burhchart, pres-sakratarka prakuratury. Padazravanych i zatrymanych pakul niama.

Pavodle śledstva i ŭskryćcia, niama dokazaŭ tamu, što dziaŭčynka stała achviaraj seksualnaha złačynstva, dadała Burhchart.

Kamientary10

 • Vład
  12.06.2024
  Dajtie poprobuju dohadaťsia - mihranty?
 • Tipok Rahnariok
  12.06.2024
  Skorieje (łžie)rusiči skriepnutyje
 • Uład
  12.06.2024
  Vład, da, mihranty z RF, jakija padtrymlivajuć pucina, impierskuju vajnu i zabojstva ŭkraincaŭ.

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

«Rasija łže nakont ekanamičnaha rostu. Sankcyi pracujuć, ich treba ŭzmacnić» — ministry finansaŭ ES19

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →