Zdareńni

U Minsku kurjer dastaviŭ ježu i skraŭ rovar

U milicyju źviarnuŭsia mužčyna, jaki raskazaŭ, što ŭ jaho skrali rovar.

Vyśvietliłasia, što jaho skraŭ kurjer adnoj sa słužbaŭ dastaŭki, paviedamlaje staličnaja milicyja.

Jon pryvioz zamovu i na leśvičnaj placoŭcy pieršaha paviercha zaŭvažyŭ rovar. Vykanaŭšy dastaŭku, na zvarotnym šlachu mužčyna zabraŭ rovar z saboj.

Zatrymany rastłumačyŭ, što transpartny srodak płanavaŭ vykarystoŭvać u asabistych metach.

Raspačata kryminalnaja sprava za kradziež.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →