Hramadstva2121

Kiraŭnik Akademii navuk prydumaŭ paniaćcie «biełaruski śviet» i patłumačyŭ, što heta takoje

Pa słovach Uładzimira Husakova, heta paniaćcie aktyŭna ŭvodzicca va ŭžytak.

Uładzimir Husakoŭ. Fota: BiełTA

Staršynia Prezidyuma NAN Biełarusi Uładzimir Husakoŭ na moładzievym forumie zajaviŭ, što ŭ abarot uvodzicca novaje paniaćcie — «biełaruski śviet».

Sa słoŭ Husakova, jano ŭklučaje ŭ siabie «cełuju sistemu ahulnanacyjanalnych kaštoŭnaściaŭ — ad staražytnaj historyi i kultury da sučasnaj śvietabudovy, uklučajučy tradycyjny śvietapohlad biełarusaŭ», piša BiełTA.

«Siońnia «biełaruski śviet» — nie tolki tradycyi słaŭnaha minułaha, ale i hodnaja sučasnaść, upeŭnienyja pazicyi ŭ halinie navuki, kultury, adukacyi, achovy zdaroŭja, mižnarodnaha supracoŭnictva, abaranazdolnaści, što pierakanaŭča paćviardžajecca jak paŭsiadzionnym vopytam biełaruskich hramadzian i našych haściej, tak i statystyčnymi pakazčykami i vysokimi pazicyjami ŭ mižnarodnych rejtynhach», — ličyć Husakoŭ.

Na dumku akademika, mocnym bokam «biełaruskaha śvietu» zastajecca imknieńnie da kantaktaŭ sa źniešnim asiarodździem, hatoŭnaść usprymać novy dośvied i pierajmać najlepšyja ŭzory.

Husakoŭ zajaviŭ, što histaryčny šlach Biełarusi maje vyklučnyja asablivaści. Naprykład, hieahrafičnaje stanovišča, na praciahu stahodździaŭ było skryžavańniem niekalkich kultur i dziaržaŭnych utvareńniaŭ, jakija ŭvachodzili ŭ vialikija cyvilizacyjnyja kanhłamieracyi i vyznačali raźvićcio jeŭrazijskaj prastory. 

Taksama kiraŭnik NAN źviarnuŭ uvahu na asablivaści nasielnictva biełaruskich terytoryj, jakija ŭbirali ŭ svoj skład pradstaŭnikoŭ roznych etnasaŭ i nacyjanalnaściaŭ, a taksama na nabytuju ź ciaham času vysokuju stupień ustojlivaści biełaruskaha naroda da razburalnych umoŭ tranzitnaha isnavańnia.

Zaraz paniaćcie «biełaruski śviet» buduć usiebakova i ŭzmocniena vyvučać i asensoŭvać.

Kamientary21

 • Saša
  12.06.2024
  Hety durań daŭno ŭ turmie pavinien być.
 • Janka
  12.06.2024
  Jakim čynam Biełaruś da "ieŭrazijskaj prastory" - niezrazumieła. Pierad tym, jak nieści bielibierdu pra Biełaruś i jeŭrazijstva, cpadaru Husakovu varta było b hlanuć na mapu. Najkaraciejšaja adlehłaść Biełarusi (paŭdnievaja kropka Biełarusi ŭ Kamarynskim rajonie) ad Azii (miesca ŭpadzieńnia Donu ŭ Tahanrohskuju zatoku pa linii hałoŭnaha farvateru) składaje 780 km.
 • Jahiełłončik
  12.06.2024
  Nu tipa russkij mir so znakom kačiestva, kak-to tak.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii70

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku120

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii70

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →