Śviet88

«Idealny ziać» i zorka TikTok: u Francyi premjer-ministram moža stać 28-hadovy palityk

Što pra jaho viadoma? Pišuć, što heta palityk typu Miełoni: prajeŭraatłantyscki pravy.

Jordan Bardella Žordan Bardeła Žordon Bardiełła
Maryn Lo Pen i Žardan Bardeła. Fota: AP Photo/Thomas Padilla

Na vybarach u Jeŭrapiejski parłamient u Francyi ŭltrapravaja partyja Maryn Lo Pen Nacyjanalnaje abjadnańnie nabrała ŭ dva razy bolej hałasoŭ za praŭradavych centrystaŭ (32% suprać 15%). Paśla takoha pravału prezident Francyi Emanuel Makron abviaściŭ ab rospusku parłamienta i daterminovych vybarach u Nacyjanalny schod. Pieršy tur adbudziecca 30 červienia.

Raspačaŭšy pieradvybarnuju ahitacyju, Maryn Lo Pen abvieściła, što ŭ vypadku pieramohi Nacyjanalnaha abjadnańnia staršynia jaje partyi 28-hadovy Žardan Bardeła budzie pryznačany premjer-ministram.

Raskazvajem, što viadoma pra hetaha palityka.

Žardan Bardeła naradziŭsia 13 vieraśnia 1995 hodzie ŭ kamunie Dransi departamienta Sien-Deni, jaki miažuje z Paryžam na poŭnačy i źjaŭlajecca častkaj miehapolisa Vialiki Paryž, u siamji italjanskich emihrantaŭ, jakija chutka paśla naradžeńnia syna razyšlisia, ale ŭ jakich Žardan žyŭ pa čarzie.

Pa vychodnych i sieradach Žardan pražyvaŭ u kvatery baćki ŭ Manmaransi — bahatym pryharadzie Paryža. Baćka papaŭniaŭ jaho bankaŭski rachunak da pieršych samastojnych zarobkaŭ, a na paŭnalećcie padaryŭ synu pajezdku ŭ Majami. Uletku chłopiec pracavaŭ u kampanii, adnym z kiraŭnikoŭ jakoj źjaŭlaŭsia baćka.

U astatnija dni tydnia Žardan žyŭ z maci ŭ nievialikaj dziaržaŭnaj kvatery ŭ zvyčajnym šmatpaviarchoviku. Maci chłopčyka pracavała pamočnicaj vychavacielki ŭ dziciačym sadku.

Adkul simpatyi da ŭltrapravych

Kamunu, u jakoj prajšło dziacinstva Žardana Bardeły, nielha nazvać dobraj. Sam Bardeła paźniej pra jaje raskaža jak pra miesca, jakoje pakutuje ad narkotykaŭ i radykalnaha isłamizmu. «Masavaja mihracyja pieratvaryła Sien-Deni ŭ multykulturnuju i, adpaviedna, multykanfliktnuju prastoru», — śćviardžaje palityk i pry hetym pryznajecca, što «nie moža nienavidzieć» miesca, dzie jaho «kareńni, častka mianie samoha i historyi majoj siamji».

«Ja zajmajusia palitykaj z-za ŭsiaho taho, što tam pieražyŭ. Kab heta nie stała prerahatyvaj dla Francyi. Usio, što tam adbyvajecca, nienarmalna. … My bolš nie chočam hetaha čorna-biełaha pryharadu, jaki elita, jakaja nami kiruje, sprabavała naviazać na praciahu tryccaci hadoŭ. Nam patrebny sinie-bieła-čyrvony (kolery dziaržaŭnaha ściaha Francyi — NN) pryharad, u jakim my adčuvajem siabie francuzami», — cytuje Le Monde słovy maładoha palityka.

Pry pošuku pracy va Francyi adras Sien-Deni źjaŭlajecca niedachopam u reziumie, ale dla aparatčykaŭ Nacyjanalnaha frontu (tak da 1 červienia 2018 hoda, da rebrendynhu, nazyvałasia partyja Nacyjanalnaje abjadnańnie) heta było značnym plusam u bijahrafii.

«Jon byŭ adzinym chłopcam u partyi, vychadcam z rabočaha kvartału. U hetym zaklučaŭsia jaho dadany košt», — cytuje Le Monde byłoha rehijanalnaha daradcu Nacyjanalnaha frontu Areljena Lehrana (Aurélien Legrand), jaki ŭ 2014 hodzie ŭziaŭ maładoha čałavieka pad svaju apieku. Na momant ustupleńnia ŭ partyju Žardanu było 17 hadoŭ.

Palityčnaja karjera

Viadoma, što Bardeła skončyŭ pryvatnuju siaredniuju škołu ŭ Sien-Deni. Padčas vučoby ŭ starejšych kłasach jon razam ź siabrami dvojčy na tydzień davaŭ uroki francuzskaj movy mihrantam. Paśla Žardan pastupiŭ u Sarbonu na hieahrafičny fakultet. Ale na trecim kursie jaho kinuŭ, kab pryśviacić siabie palitycy. Na toj čas Bardeła ŭznačalvaŭ padraździaleńnie Nacyjanalnaha frontu ŭ Sien-Deni i byŭ samym maładym kiraŭnikom departamienta partyi.

Jordan Bardella Žordan Bardeła Žordon Bardiełła
Žardan Bardeła. Fota: AP Photo/Lewis Joly

Padčas prezidenckich vybaraŭ u 2017-m Bardeła ŭvachodziŭ u pieradvybarnuju kamandu Maryn Lo Pen. A praz hod uznačaliŭ moładzievuju arhanizacyju partyi.

Na vybarach u Jeŭrapiejski parłamient viasnoj 2019 hoda tady ŭžo «Nacyjanalnaje abjadnańnie», na čale vybarčaha śpisu jakoha stajała imia Bardeły, zaniało pieršaje miesca, atrymaŭšy 22 mandaty z 79. U 23 hady Žardan staŭ jeŭradeputatam. U tym ža hodzie jon uvajšoŭ u skład Vykanaŭčaha biuro partyi i zaniaŭ pasadu druhoha staršyni.

U listapadzie 2022 hoda Žardan Bardeła byŭ abrany pierajemnikam Maryn Lo Pen na pasadzie staršyni «Nacyjanalnaha abjadnańnia». Tak upieršyniu tvaram hetaj ultrapravaj partyi stała asoba, jakaja nie źviazanaja ź joj siamiejnymi suviaziami.

Praŭda, z 2020 hoda mužčyna sustrakajecca ź plamieńnicaj Maryn Lo Pen.

Na apošnich vybarach u Jeŭrapiejski parłamient Žardan Bardeła znoŭ uznačaliŭ śpis Nacyjanalnaha abjadnańnia i pryvioŭ jaho da najlepšaha vyniku ŭ historyi.

«Idealny ziać» i zorka TikTok

Jak piša Politico, Žardan Bardeła ciapier adzin z samych papularnych palitykaŭ va Francyi, asabliva siarod pakaleńnia Z. Mienš čym za try hady kolkaść jaho padpisčykaŭ u TikTok vyrasła da 1 miljona.

«Lidar krajnie pravaha Nacyjanalnaha abjadnańnia staŭ zorkaju sacyjalnych sietak, pry hetym paźbiahajučy palityki», — adznačaje vydańnie i źviartaje ŭvahu na źmiest rolikaŭ. Na ich Žardan vypivaje ŭ barach, vykarystoŭvaje virusnyja miełodyi, dzielicca momantami svajho žyćcia.

@jordanbardella

Santé !

♬ son original - Jordan Bardella

Miarkujučy pa daśledavańni Ipsos, apublikavanym u sakaviku, papularnaść Bardeła siarod žycharoŭ Francyi va ŭzroście ad 18 da 24 hadoŭ skłała 31% u toj čas, jak partyja prezidenta Emanuela Makrona «Adradžeńnie» siarod hetaj uzrostavaj katehoryi mieła tolki 4%. Bardeła papularny i siarod starejšaha pakaleńnia: jaho padtrymlivaje 40% francuzaŭ 50-59 hadoŭ i 31% — 60-69 hadoŭ.

Pa słovach žurnalista i aŭtara bijahrafii Žardana Bardeły «Vialiki padmienny» (le Grand Remplaçant) Pjera-Stefani Forta (Pierre-Stéphane Fort),

małady palityk zmoh padvoić svaju papularnaść siarod žančyn za apošnija piać hadoŭ. Jany bačać u im «idealnaha ziacia». Žardan Bardeła karystajecca papularnaściu ŭ moładzi, žančyn, haradžan. Asabliva ŭ paryžskim rehijonie. Heta ŭsie tyja hrupy elektaratu, jakija byli dastatkova nieprymirymymi nakont Maryn Lo Pen.

Fort adznačaje, što heta źjaŭlajecca vynikam dobraj pracy kamandy pa suviaziach z hramadskaściu Nacyjanalnaha abjadnańnia. Pa vynikach niekalkich apošnich apytańniaŭ papularnaść Žardana Bardeły ŭžo pačała pieraŭzychodzić papularnaść Maryn Lo Pen.

Jak zaŭvažajuć analityki, Bardeła z pośpiecham vykanaŭ uskładzienuju na jaho misiju pa pryciahnieńni elektaratu. Ci ŭdasca jamu ŭzyści na viaršyniu palityčnaj ułady Francyi, pakaža čas.

Pra jaho pišuć, što heta palityk typu premjer-ministra Italii Džordžy Miełoni: jon jeŭraatłantyst. Jon padzialaje stratehiju Maryn Lo Pen: deradykalizavać svaju partyju, kab pastupova zrabić ź jaje takuju siłu, jakaja zdolnaja była b abjadnać uvieś pravy fłanh hramadstva.

I taki fakt: Bardeła apładziravaŭ prezidentu Zialenskamu, kali toj vystupaŭ u Jeŭraparłamiencie. U Rasii mahčymy premjer bačyć supiernika, a nie sajuźnika.

Kamientary8

 • Tak
  12.06.2024
  Jon nie "ŭltrapravy", a prosta pravy. Drenna śviedčyć pra ŚMI i ich abjektyŭnaść, kali vykarystoŭvaje takija terminy bieź ich razumieńnia, abo śviadoma i niazhodna ź ich značańniem.

  Z toj samaj sieryi apošni čas lubiać klejć cetliki: "papulist" i "krajniepravy" ničym niekali kamunisty šmatlikich "fašystami" nazyvali.
 • miascovy2
  12.06.2024
  Pryjemna bačyć, što Jeŭropa adychodzić ad lavactva, asabliva kali heta adbyvajecca ŭ samym jaho sercy.
 • daviedka
  12.06.2024
  Žordan vypivajet v barach, jeho lubiat mołodyje žienŝiny, nu vylityj riektor Andriej Korol, tolko vdvoje mołožie.

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →