Śviet88

«Idealny ziać» i zorka TikTok: u Francyi premjer-ministram moža stać 28-hadovy palityk

Što pra jaho viadoma? Pišuć, što heta palityk typu Miełoni: prajeŭraatłantyscki pravy.

Jordan Bardella Žordan Bardeła Žordon Bardiełła
Maryn Lo Pen i Žardan Bardeła. Fota: AP Photo/Thomas Padilla

Na vybarach u Jeŭrapiejski parłamient u Francyi ŭltrapravaja partyja Maryn Lo Pen Nacyjanalnaje abjadnańnie nabrała ŭ dva razy bolej hałasoŭ za praŭradavych centrystaŭ (32% suprać 15%). Paśla takoha pravału prezident Francyi Emanuel Makron abviaściŭ ab rospusku parłamienta i daterminovych vybarach u Nacyjanalny schod. Pieršy tur adbudziecca 30 červienia.

Raspačaŭšy pieradvybarnuju ahitacyju, Maryn Lo Pen abvieściła, što ŭ vypadku pieramohi Nacyjanalnaha abjadnańnia staršynia jaje partyi 28-hadovy Žardan Bardeła budzie pryznačany premjer-ministram.

Raskazvajem, što viadoma pra hetaha palityka.

Žardan Bardeła naradziŭsia 13 vieraśnia 1995 hodzie ŭ kamunie Dransi departamienta Sien-Deni, jaki miažuje z Paryžam na poŭnačy i źjaŭlajecca častkaj miehapolisa Vialiki Paryž, u siamji italjanskich emihrantaŭ, jakija chutka paśla naradžeńnia syna razyšlisia, ale ŭ jakich Žardan žyŭ pa čarzie.

Pa vychodnych i sieradach Žardan pražyvaŭ u kvatery baćki ŭ Manmaransi — bahatym pryharadzie Paryža. Baćka papaŭniaŭ jaho bankaŭski rachunak da pieršych samastojnych zarobkaŭ, a na paŭnalećcie padaryŭ synu pajezdku ŭ Majami. Uletku chłopiec pracavaŭ u kampanii, adnym z kiraŭnikoŭ jakoj źjaŭlaŭsia baćka.

U astatnija dni tydnia Žardan žyŭ z maci ŭ nievialikaj dziaržaŭnaj kvatery ŭ zvyčajnym šmatpaviarchoviku. Maci chłopčyka pracavała pamočnicaj vychavacielki ŭ dziciačym sadku.

Adkul simpatyi da ŭltrapravych

Kamunu, u jakoj prajšło dziacinstva Žardana Bardeły, nielha nazvać dobraj. Sam Bardeła paźniej pra jaje raskaža jak pra miesca, jakoje pakutuje ad narkotykaŭ i radykalnaha isłamizmu. «Masavaja mihracyja pieratvaryła Sien-Deni ŭ multykulturnuju i, adpaviedna, multykanfliktnuju prastoru», — śćviardžaje palityk i pry hetym pryznajecca, što «nie moža nienavidzieć» miesca, dzie jaho «kareńni, častka mianie samoha i historyi majoj siamji».

«Ja zajmajusia palitykaj z-za ŭsiaho taho, što tam pieražyŭ. Kab heta nie stała prerahatyvaj dla Francyi. Usio, što tam adbyvajecca, nienarmalna. … My bolš nie chočam hetaha čorna-biełaha pryharadu, jaki elita, jakaja nami kiruje, sprabavała naviazać na praciahu tryccaci hadoŭ. Nam patrebny sinie-bieła-čyrvony (kolery dziaržaŭnaha ściaha Francyi — NN) pryharad, u jakim my adčuvajem siabie francuzami», — cytuje Le Monde słovy maładoha palityka.

Pry pošuku pracy va Francyi adras Sien-Deni źjaŭlajecca niedachopam u reziumie, ale dla aparatčykaŭ Nacyjanalnaha frontu (tak da 1 červienia 2018 hoda, da rebrendynhu, nazyvałasia partyja Nacyjanalnaje abjadnańnie) heta było značnym plusam u bijahrafii.

«Jon byŭ adzinym chłopcam u partyi, vychadcam z rabočaha kvartału. U hetym zaklučaŭsia jaho dadany košt», — cytuje Le Monde byłoha rehijanalnaha daradcu Nacyjanalnaha frontu Areljena Lehrana (Aurélien Legrand), jaki ŭ 2014 hodzie ŭziaŭ maładoha čałavieka pad svaju apieku. Na momant ustupleńnia ŭ partyju Žardanu było 17 hadoŭ.

Palityčnaja karjera

Viadoma, što Bardeła skončyŭ pryvatnuju siaredniuju škołu ŭ Sien-Deni. Padčas vučoby ŭ starejšych kłasach jon razam ź siabrami dvojčy na tydzień davaŭ uroki francuzskaj movy mihrantam. Paśla Žardan pastupiŭ u Sarbonu na hieahrafičny fakultet. Ale na trecim kursie jaho kinuŭ, kab pryśviacić siabie palitycy. Na toj čas Bardeła ŭznačalvaŭ padraździaleńnie Nacyjanalnaha frontu ŭ Sien-Deni i byŭ samym maładym kiraŭnikom departamienta partyi.

Jordan Bardella Žordan Bardeła Žordon Bardiełła
Žardan Bardeła. Fota: AP Photo/Lewis Joly

Padčas prezidenckich vybaraŭ u 2017-m Bardeła ŭvachodziŭ u pieradvybarnuju kamandu Maryn Lo Pen. A praz hod uznačaliŭ moładzievuju arhanizacyju partyi.

Na vybarach u Jeŭrapiejski parłamient viasnoj 2019 hoda tady ŭžo «Nacyjanalnaje abjadnańnie», na čale vybarčaha śpisu jakoha stajała imia Bardeły, zaniało pieršaje miesca, atrymaŭšy 22 mandaty z 79. U 23 hady Žardan staŭ jeŭradeputatam. U tym ža hodzie jon uvajšoŭ u skład Vykanaŭčaha biuro partyi i zaniaŭ pasadu druhoha staršyni.

U listapadzie 2022 hoda Žardan Bardeła byŭ abrany pierajemnikam Maryn Lo Pen na pasadzie staršyni «Nacyjanalnaha abjadnańnia». Tak upieršyniu tvaram hetaj ultrapravaj partyi stała asoba, jakaja nie źviazanaja ź joj siamiejnymi suviaziami.

Praŭda, z 2020 hoda mužčyna sustrakajecca ź plamieńnicaj Maryn Lo Pen.

Na apošnich vybarach u Jeŭrapiejski parłamient Žardan Bardeła znoŭ uznačaliŭ śpis Nacyjanalnaha abjadnańnia i pryvioŭ jaho da najlepšaha vyniku ŭ historyi.

«Idealny ziać» i zorka TikTok

Jak piša Politico, Žardan Bardeła ciapier adzin z samych papularnych palitykaŭ va Francyi, asabliva siarod pakaleńnia Z. Mienš čym za try hady kolkaść jaho padpisčykaŭ u TikTok vyrasła da 1 miljona.

«Lidar krajnie pravaha Nacyjanalnaha abjadnańnia staŭ zorkaju sacyjalnych sietak, pry hetym paźbiahajučy palityki», — adznačaje vydańnie i źviartaje ŭvahu na źmiest rolikaŭ. Na ich Žardan vypivaje ŭ barach, vykarystoŭvaje virusnyja miełodyi, dzielicca momantami svajho žyćcia.

@jordanbardella

Santé !

♬ son original - Jordan Bardella

Miarkujučy pa daśledavańni Ipsos, apublikavanym u sakaviku, papularnaść Bardeła siarod žycharoŭ Francyi va ŭzroście ad 18 da 24 hadoŭ skłała 31% u toj čas, jak partyja prezidenta Emanuela Makrona «Adradžeńnie» siarod hetaj uzrostavaj katehoryi mieła tolki 4%. Bardeła papularny i siarod starejšaha pakaleńnia: jaho padtrymlivaje 40% francuzaŭ 50-59 hadoŭ i 31% — 60-69 hadoŭ.

Pa słovach žurnalista i aŭtara bijahrafii Žardana Bardeły «Vialiki padmienny» (le Grand Remplaçant) Pjera-Stefani Forta (Pierre-Stéphane Fort),

małady palityk zmoh padvoić svaju papularnaść siarod žančyn za apošnija piać hadoŭ. Jany bačać u im «idealnaha ziacia». Žardan Bardeła karystajecca papularnaściu ŭ moładzi, žančyn, haradžan. Asabliva ŭ paryžskim rehijonie. Heta ŭsie tyja hrupy elektaratu, jakija byli dastatkova nieprymirymymi nakont Maryn Lo Pen.

Fort adznačaje, što heta źjaŭlajecca vynikam dobraj pracy kamandy pa suviaziach z hramadskaściu Nacyjanalnaha abjadnańnia. Pa vynikach niekalkich apošnich apytańniaŭ papularnaść Žardana Bardeły ŭžo pačała pieraŭzychodzić papularnaść Maryn Lo Pen.

Jak zaŭvažajuć analityki, Bardeła z pośpiecham vykanaŭ uskładzienuju na jaho misiju pa pryciahnieńni elektaratu. Ci ŭdasca jamu ŭzyści na viaršyniu palityčnaj ułady Francyi, pakaža čas.

Pra jaho pišuć, što heta palityk typu premjer-ministra Italii Džordžy Miełoni: jon jeŭraatłantyst. Jon padzialaje stratehiju Maryn Lo Pen: deradykalizavać svaju partyju, kab pastupova zrabić ź jaje takuju siłu, jakaja zdolnaja była b abjadnać uvieś pravy fłanh hramadstva.

I taki fakt: Bardeła apładziravaŭ prezidentu Zialenskamu, kali toj vystupaŭ u Jeŭraparłamiencie. U Rasii mahčymy premjer bačyć supiernika, a nie sajuźnika.

Kamientary8

 • Tak
  12.06.2024
  Jon nie "ŭltrapravy", a prosta pravy. Drenna śviedčyć pra ŚMI i ich abjektyŭnaść, kali vykarystoŭvaje takija terminy bieź ich razumieńnia, abo śviadoma i niazhodna ź ich značańniem.

  Z toj samaj sieryi apošni čas lubiać klejć cetliki: "papulist" i "krajniepravy" ničym niekali kamunisty šmatlikich "fašystami" nazyvali.
 • miascovy2
  12.06.2024
  Pryjemna bačyć, što Jeŭropa adychodzić ad lavactva, asabliva kali heta adbyvajecca ŭ samym jaho sercy.
 • daviedka
  12.06.2024
  Žordan vypivajet v barach, jeho lubiat mołodyje žienŝiny, nu vylityj riektor Andriej Korol, tolko vdvoje mołožie.

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak2

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →