Hramadstva1818

Z Polščy departujuć biełarusa, jaki nie choča na radzimu. Jon na niejtralnaj pałasie pad Brestam

Biełarusa Dźmitryja Smaktunoviča 11 červienia vypravadzili z Polščy za parušeńnie praviłaŭ znachodžańnia ŭ Jeŭrasajuzie: jaho dazvoł na žycharstva ŭ Litvie anulavali za toje, što kaliści pracavaŭ u turmie. Pretenzii da jaho jość i ŭ palakaŭ — letaś na Smaktunoviča zavodzili kryminalnuju spravu za arhanizacyju niezakonnaj mihracyi. Sam biełarus zapeŭnivaje, što baicca apynucca ŭ Biełarusi praz svaju hramadzianskuju pazicyju. Ź biełaruskaha boku miažy jaho ŭžo čakajuć siłaviki, a polskija pamiežniki pierakryli ŭjezd, kab jon nie moh patrapić nazad u Polšču. Historyju Źmitra raspaviała MOST jaho žonka Natalla.

Źmicier Smaktunovič na niejtralnaj pałasie. Fota pieradała jaho žonka Natalla

Źmitru 40 hadoŭ, jon rodam z Babrujska. Z kanca 2019 hoda biełarus pracavaŭ vadzicielem-dalnabojščykam u Jeŭropie, atrymaŭ časovy VNŽ u Litvie. Ale pieryjadyčna viartaŭsia ŭ Biełaruś z rejsaŭ, apošni raz byŭ na radzimie ŭ 2022 hodzie. 

U lutym 2023 hoda Źmicier pierabraŭsia ŭ Polšču, a praź miesiac da jaho pierajechała i žonka Natalla z tryma dziećmi.

Dadadziena: Jak vyśvietliłasia, u krasaviku 2023 hoda Smaktunoviča zatrymlivali ŭ Polščy za toje, što jon pieravoziŭ mihrantaŭ, jakija nielehalna traplali ŭ Polšču ź litoŭskaha boku. Pa słovach žonki, Źmicier supracoŭničaŭ sa śledstvam i raskazaŭ pra inšych udzielnikaŭ schiemy, tamu jaho sudzimaść pahašanaja.

Amal hod mužčyna prapracavaŭ u taksi ŭ Biełastoku — płaciŭ padatki i rabiŭ sacyjalnyja vypłaty ŭ ZUS.

 11 červienia 2024 hoda palicyja spyniła biełarusa dla pravierki dakumientaŭ. Vyśvietliłasia, što ŭ jaho byŭ anulavany litoŭski DNŽ. 

— Ranicaj jon tradycyjna vyjechaŭ taksavać. U 07:40 napisaŭ, kab ja jechała na pracu samastojna. Jaho spyniła palicyja dla pravierki i jon moža zatrymacca. U muža byŭ dazvoł na pracu, tak što my ni pra što nie padazravali. 

U 10:30 Natalli patelefanavaŭ supracoŭnik polskaj pahransłužby i paviedamiŭ, što Dźmitryj znachodzicca na pahranpierachodzie ŭ Tarespali. I ŭ ich dakumienty na jaho departacyju. 

— Nie rastłumačyli, čamu, prosta pastavili pierad faktam. Spytali, ci ŭsio ja zrazumieła. Razmaŭlali sa mnoj pa-rusku, z akcentam. Nie dali mnie ź im parazmaŭlać.

Jamu nie dali zabrać z mašyny rečy, nadzieli kajdanki, pasadzili ŭ mašynu i etapavali na pahranpierachod. Tam jamu padsunuli dakumienty. Z polskim u jaho nie vielmi dobra. I jon usio padpisaŭ. 

Paśla hetaha pamiežniki adviali Źmiciera ŭ niejtralnuju zonu pamiž Biełaruśsiu i Polščaj. Tamaka jaho i pakinuli. Źmicier zastaŭsia na moście praz raku Buh, jakaja padzialaje Biełaruś i Polšču. 

Pačakaŭšy, pakul źmienicca źmiena polskich pamiežnikaŭ, Źmicier sprabavaŭ źviarnucca da ich i paprasić ab mižnarodnaj abaronie. Natalla kaža, što ŭ Biełaruś jamu viartacca nielha praz hramadzianskuju pazicyju. Adnak heta akazałasia biezvynikova. 

U 01:42 Źmicier paprasiŭsia ŭ biełaruski aŭtobus i zdoleŭ dajechać da polskaha pamiežnaha pierachodu. Da 03:00 jamu ŭdałosia patrapić da polskich pamiežnikaŭ, ale ŭ 06:30 jaho znoŭ vyvieźli ŭ niejtralnuju zonu. 

Źmicier Smaktunovič na niejtralnaj pałasie

«Jon nie viedaŭ, što jon nielehał, nam nichto nie paviedamiŭ»

Na niejtralnaj zonie stajali biełaruskija aŭtobusy.

Było niekalki biełarusaŭ, jakija spačuvali, jakija nakarmili Dźmitryja i dali jamu zaradzić telefon. Akramia taho, jon prasiŭsia pahrecca. 

Mužčyna lohka apranuty — na im kurtka, futbołka i lohkija štany — toje, u čym jaho zatrymali z ranicy. Pryvieźci jamu rečy Natalla nie moža — jana jašče nie atrymała DNŽ u Polščy i nie moža pakidać krainu. 

— Jon nie viedaŭ, što jon nielehał, nam nichto nie paviedamiŭ, — tłumačyć situacyju Natalla. 

Pakul muž čakaje na niejtralnaj pałasie, Natalla pačała pošuk jurystaŭ. 

— Jurysty mnie kažuć, što kali b jon nie padpisvaŭ dakumienty, to ŭ jaho byli b šancy, možna było b padklučyć advakata, ale zaraz šancaŭ niama. Ale jak nie? Pavinna być niejkaje vyjście! My prostyja ludzi, zorak ź nieba nie chapajem, sumlenna pracujem i płacim padatki, i chočam tut zastacca. 

Jak stała viadoma MOST, Źmicier byŭ zaniesieny ŭ Litvie ŭ śpisy niadobranadziejnych hramadzian, z-za hetaha jaho DNŽ anulavali.

Natalla ličyć, što takoje rašeńnie pryniali z-za taho, što ŭ 2003 hodzie jon pracavaŭ dziažurnym u papraŭčaj kałonii. Jana kaža, što tady heta bačyłasia sposabam pabudavać ilhotnaje žytło. Ale z žyllom nie atrymałasia, i Źmicier zvolniŭsia. Prapracavaŭ u kałonii mužčyna mienš za try hady. 

— Kali jon padavaŭsia ŭ Litvie na DNŽ, jon ukazaŭ u svajoj bijahrafii takija danyja — heta ž było amal 20 hadoŭ tamu, jon byŭ małady i tolki pryjšoŭ z vojska. Paru hadoŭ papracavaŭ i zvolniŭsia. I potym usio žyćcio zajmaŭsia pradprymalnictvam, pieravozkami. 

Źmitro ź siamjoj. Fota: siamiejny archiŭ

«Kiroŭcy aŭtobusaŭ pieradali, što jaho ŭžo čakajuć»

Źmicier aktyŭna kamientavaŭ padziei 2020 hoda ŭ sacsietkach. Paśla apošniaha adjezdu ź Biełarusi jamu pryjšła pozva z vajenkamata. Da jaho maci prychodzili ludzi, jakija cikavilisia mužčynam. A potym ź im źviazalisia znajomyja «z orhanaŭ» i rekamiendavali pa mahčymaści nie pryjazdžać u Biełaruś, tamu što na jaho jość niejkija materyjały. 

Kiroŭcy aŭtobusaŭ skazali Źmitru, što na biełaruskim baku jaho ŭžo čakajuć supracoŭniki KDB. 

Natalla kaža, što ŭ niejkim płanie jon «sam spaliŭsia»: na tym baku zrazumieli, što kali čałaviek z takoj upartaściu nie choča viartacca ŭ Biełaruś, značyć, jość pryčyny jaho zatrymać. 

— Ale ź inšaha boku, hulać u ruskuju ruletku i ŭjazdžać u Biełaruś taksama było nielha. 

Polšča pierakryła most

Miž tym polski bok pierakryŭ most, kab mužčyna nie sprabavaŭ prarvacca ŭ Polšču. Tak jon akazaŭsia zamknionym na niejtralnaj pałasie. 

Polskija pamiežniki pierakryli most. Fota pieradali MOST

— Muž skazaŭ, što budzie stajać da apošniaha. Jon uparty, — kaža Natalla. 

Dźmitryju ŭdałosia źviazacca ź jurystami, na pahranpierachod dasłali advakata. Budziem sačyć za situacyjaj.

Kamientary18

 • hoblen
  12.06.2024
  Boritieś, mužčina!
 • VVP
  12.06.2024
  Za to čto on 20 let nazad rabotał nadsmotrŝikom VNŽ nie annulirujut, da i iz Polši prosto tak nie diepartirujut. V RB nahadił, v Litvie nahadił, v Polšie jeŝio, a potom on bieleńkij i pušistyj.
 • Buduŝij tromb
  12.06.2024
  Ŭ 2003 hodzie jon pracavaŭ dziažurnym u papraŭčaj kałonii. Jana kaža, što tady heta bačyłasia sposabam pabudavać ilhotnaje žytło. Ale z žyllom nie atrymałasia, i Źmicier zvolniŭsia. Prapracavaŭ u kałonii mužčyna mienš za try hady.

  A čieho tut takoho, - dumajut ludi i radi lhotnoho žilja i otnositielno niepłochoj zarpłatoj judi idut rabotať v uziliŝie ochrańnikom, opieratorom v łukašistkije śmi, v tierrorističieskuju miliciju. A potom... A potom prichodit otvietka

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202511

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202511

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Hałoŭnaje
Usie naviny →