Hramadstva1818

Kirył Rudy znajšoŭ sabie novuju pracu ŭ Dubai, ale zusim nie pa statusie

Ab tym, što były daradca Łukašenki Kirył Rudy ŭ aktyŭnym pošuku pracy, možna było zrazumieć pa jaskrava-zialonym nadpisie «#opentowork» («adkryty da raboty»), jakim jon abramiŭ svajo fota ŭ prafiesijnaj sacyjalnaj sietcy Linkedin — usio, kab pryciahnuć uvahu pracadaŭcaŭ. Vyhladaje, što pracu Rudy narešcie znajšoŭ, ale nie zusim tuju, jakoj možna było b hanarycca ź jahonym reziume.

«My rady pradstavić vam našaha novaha daradcu, doktara Kiryła Rudaha. Doktar Rudy vałodaje bahatym vopytam raboty ŭ jakaści daradcy Alaksandra Łukašenki i pasła Biełarusi ŭ Kitai», — taki dopis źjaviŭsia ŭ sacyjalnych sietkach emirackaj kampanii EurAsiaGulf. 

Kampanija, miakka kažučy, nie karystajecca viadomaściu i nie maje reputacyi surjoznaj arhanizacyi. Sens jaje dziejnaści ŭ tym, kab praz supolnyja mierapryjemstvy znajomić pamiž saboj pradstaŭnikoŭ biznesu postsavieckich i arabskich krain, jakija šukajuć abo hrošy, abo dobryja miescy i prajekty dla ŭkładańnia inviestycyj. 

Salidnyja arhanizacyi i darosłyja biznesmieny redka prybiahajuć da dapamohi takich pasiarednikaŭ, tamu što mohuć arhanizavać sabie kantakty z patencyjnymi partniorami naŭprost.

Tamu kampanija aryjentujecca na metavuju aŭdytoryju praściejšuju i za humannyja 40-50 jeŭra prapanuje klijentam abiedy z pasłami postsavieckich i bałkanskich krain, padčas jakich tyja pakazvajuć prezientacyi pra biznes-mahčymaści ŭ svaich jurysdykcyjach. 

Niajasna, nakolki ŭvohule paśpiachova iduć spravy ŭ novaj arhanizacyi Rudaha — sacsietki kampanii składajucca z botaŭ, a ŭ śpisie praviedzienych mierapryjemstvaŭ nie zaŭvažana značnych biznes-fihur.

Kirył Rudy

Rudy, jaki staŭ daradcam pa technałohijach i inavacyjach, — samaja bujnaja fihura siarod supracoŭnikaŭ EurAsiaGulf. Novyja kalehi byłoha daradcy Łukašenki — dypłamaty treciaha ešałonu i drobnyja biznesmieny.

Taksama nieviadoma, ci daviadziecca Rudamu dla raboty lacieć niepasredna ŭ śpiakotnyja Emiraty, abo jon zmoža vykonvać kansałtynhavuju pracu dystancyjna.

Kamientary18

 • Rudabury
  12.06.2024
  Heta ž toje samaje, čym zajmajecca Cichanoŭskaja i jejnaja "biznes-struktura" ABBA. Dadasca fotak u inście!
 • Iz SŠA
  12.06.2024
  Čiestno hovoria, vsiehda udivlała libieralnaja purha jeho vyskazyvanij. Był mnohoobieŝajuŝij puzyŕ, kotoryj odnaždy dołžien był łopnuť. Hienialnoho myślitiela nie połučiłoś.
 • Gorliwy Litwin
  12.06.2024
  ja taksama svajho rodu ekanamist,100%. Jon zdajecca navat nie adnu knihu nahrafamaniŭ, i byŭ hałoŭnym zapisnym libierałam siarod łukašystaŭ, z punktu hledžańnia nacdemaŭskich ŚMI 

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →