Usiaho patrochu

Hetym letam navukoŭcy pieraličać usich busłoŭ

Śpiecyjalisty Nacyjanalnaj akademii navuk abviaścili ŭ Biełarusi pierapadlik biełych busłoŭ. Takija padliki pravodziacca rehularna, raz na 10 hadoŭ. Jany dazvalajuć lepš fiksavać i razumieć papulacyjnyja źmieny hetaj ptuški. Prytym pierapis pravodzicca nie tolki ŭ Biełarusi.

Apošni pierapis biełych busłoŭ pravodziŭsia ŭ 2014 hodzie. Pavodle jaho vynikaŭ, u Biełarusi hniezdavałasia 22,5 tys. par biełaha busła. Heta kala 8% suśvietnaj papulacyi.

U 2024-m busłoŭ majuć namier pieraličyć va ŭsich krainach ich pražyvańnia. U Biełarusi takija zamiery pravodziacca z 1957 hoda, z 1974-ha — raz u 10 hadoŭ.

Arhanizatary ŭliku biełaha busła ŭ 2024 hodzie prosiać biełarusaŭ uziać u hetaj spravie aktyŭny ŭdzieł. Dla hetaha treba zapoŭnić ankietu, raźmieščanuju na resursach NAN, i vysłać jaje lubym zručnym sposabam: pa pošcie na adras:» Ulik busłoŭ», DNVA» Navukova-praktyčny centr NAN Biełarusi pa bijaresursach», vuł. Akademičnaja 27, 220072, Minsk albo pa elektronnaj pošcie: [email protected].

Aŭtary daśledavańnia rekamiendujuć pravodzić ulik u druhoj pałovie siezonu razmnažeńnia busłoŭ. Heta červień-lipień. Tady zrazumieła, nakolki paśpiachova abo niaŭdała hniezdavałasia para busłoŭ. Pa mahčymaści taksama atrymoŭvajecca acanić pamier vyvadku.

Kolkaść ptušaniat lepš paznačać bližej da času ich vyletu, bo ŭ pracesie hniezdavańnia časam adbyvajecca ich hibiel z-za niepahadzi, abvalvańnia hniazda i inšych pryčyn.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →