Mierkavańni4949

Fiłosaf Mažejkis: Dziŭna čuć pra lićvinizm. My možam paprasić kalinoŭcaŭ uvajści ŭ Biełaruś, kali Łukašenka napadzie na Litvu

Viadomy litoŭski antrapołah zaklikaŭ da supracoŭnictva ź biełaruskimi dobraachvotnikami.

Fota z alboma «Šlach pałka»

Prafiesar univiersiteta Vitaŭta Vialikaha ŭ Koŭnie, adzin z samych viadomych litoŭskich fiłosafaŭ Hintaŭtas Mažejkis parazvažaŭ pra situacyju ŭ Biełarusi i nieabchodnaść supracoŭnictva pamiž litoŭskimi ŭładami dy biełaruskimi dobraachvotnikami va Ukrainie.

U kałoncy dla LRT Mažejkis raskazaŭ pra pryznačeńnie načalnikam Hienštaba Biełarusi Paŭła Muraviejki, jaki adkryta zajaŭlaŭ pra mahčymaść ataki Suvałkskaha kalidora i trymaŭsia inšaj ahresiŭnaj rytoryki.

Na dumku Mažejkisa, Biełaruś znachodzicca praktyčna ŭ poŭnaj zaležnaści ad Rasii, što ŭzrovień pahrozy na miažy krainy ź Litvoj budzie tolki pavyšacca. Pry hetym, jak adznačaje fiłosaf, u biełaruskich demakratyčnych sił niedastatkova mocy, kab pieraškodzić supracoŭnictvu Maskvy dy Minska i prymusić režym Łukašenki da deeskałacyi situacyi.

Pry hetym Mažejkis nahadvaje, što jość i treciaja siła — połk Kalinoŭskaha, jaki vajuje suprać Rasii va Ukrainie. Fiłosaf zaklikaje supracoŭničać z pałkom, bo ŭ krytyčny momant jon moža dapamahčy Litvie ŭ vypadku ahresii z boku Biełarusi.

«U pałka jość bajavy dośvied, jakoha niama ŭ biełaruskaj armii Łukašenki. Adnak połk Kalinoŭskaha kaardynuje svaje dziejańni z ukrainskimi Uzbrojenymi siłami, a nie sa štabam Cichanoŭskaj abo z Kaardynacyjnaj radaj, jakaja znachodzicca pad upłyvam Łatuški.

Paśla pačatku biełaruskaj ahresii suprać Litvy naša kraina moža paprasić Ukrainu pra dapamohu, a mienavita pra ŭvarvańnie pałka Kalinoŭskaha ŭ Biełaruś. Tamu dziŭna čuć ad litoŭskich palitykaŭ krytyku lićvinizmu hetaha pałka. Vierahodna, mnohija hramadzianie Biełarusi ci navat padraździaleńni biełaruskaha vojska chacieli b dałučycca da pałka Kalinoŭskaha», — piša Mažejkis.

Fiłosaf ličyć, što dla litoŭskich uładaŭ važna padtrymlivać kantakty jak z demakratyčnymi siłami ŭ Litvie, tak i z pałkom Kalinoŭskaha — takoje supracoŭnictva ŭ krytyčny momant moža dapamahčy Litvie abaranicca ad ahresii. 

«Važna, što biełaruskaja apazicyja dapamahaje ŭtrymać padnačalenych Łukašenki ad złačynnaj i katastrafičnaj vajennaj apieracyi suprać krain Bałtyi», — reziumuje Mažejkis.

Kamientary49

 • Padtrymlivaju
  11.06.2024
  Padtrymlivaju słovy fiłosafa Mažejkisa.
 • Biełarus
  11.06.2024
  Navučyciesia ŭ letuvisaŭ jak dbać pra siabie
 • "Naradziŭsia ja litvinam" - Tadevuš Kaściuška
  11.06.2024
  [Red. vydalena]

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →