Zdaroŭje

Novy test pradkazvaje demiencyju za 9 hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu

Dakładnaść novaha testa pieravyšaje 80%. U čym jaho sutnaść?

Fota: Luis Alvarez / Getty Images

Vučonyja z Łondanskaha ŭniviersiteta Karalevy Maryi raspracavali novuju mietodyku, jakaja dazvalaje prahnazavać raźvićcio demiencyi z dakładnaściu zvyš 80% za dzieviać hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu. Hety mietad značna pieraŭzychodzić tradycyjnyja padychody.

Jak piša vydańnie Scitech Daily, prahnastyčny test zasnavany na analizie źmienaŭ u efiektyŭnaści suviazi «sietki režymu pa zmaŭčańni» (DMN), jakaja abjadnoŭvaje dziesiać abłaściej mozhu dla vykanańnia peŭnych kahnityŭnych funkcyj. Mienavita DMN u pieršuju čarhu paražajecca chvarobaju Alchiejmiera.

U hetym im dapamahli zdymki funkcyjanalnaj mahnita-rezanansnaj tamahrafii (fMRT), jakija zachoŭvajucca ŭ Brytanskim bijabanku. Usiaho byli praanalizavany zdymki zvyš 1100 čałaviek.

Daśledčyki prysvoili kožnamu pacyjentu značeńnie vierahodnaści raźvićcia demiencyi na asnovie taho, nakolki efiektyŭnaść suviazi jaho DMN adpaviadaje šabłonu, jaki pakazvaje na demiencyju, abo kantrolnamu šabłonu (biez demiencyi).

Zatym navukoŭcy paraŭnoŭvali svaje prahnozy ź miedycynskimi danymi kožnaha pacyjenta, zarehistravanymi ŭ Brytanskim bijabanku.

Vyniki, pra jakija navukoŭcy raskazali ŭ časopisie Nature Mental Health, pakazali, što ich madel z dakładnaściu bolš za 80% pradkazała pačatak demiencyi za dzieviać hadoŭ da taho, jak byŭ pastaŭleny aficyjny dyjahnaz.

Akramia taho, padčas svajho daśledavańnia navukoŭcy vyjavili ŭździejańnie hienietyčnaj ryzyki chvaroby Alchiejmiera i sacyjalnaj izalacyi na źmieny ŭ DMN i vierahodnaść raźvićcia demiencyi.

Hetaje adkryćcio, jak adznačajuć aŭtary, budzie mieć žyćciova važnaje značeńnie dla rańniaj dyjahnostyki i bolš dakładnaha prahnazavańnia demiencyi, raspracoŭki mietadaŭ lačeńnia, jakija zmohuć pieraduchilić niezvarotnuju stratu kletak hałaŭnoha mozhu, što ŭ vyniku vyklikaje simptomy demiencyi.

Raspracavany padychod patencyjna moža zapoŭnić vielizarny kliničny prabieł, pradstaviŭšy nieinvazijny bijamarkior demiencyi — fMRT. Zbor nieabchodnych danych na MRT-skaniery zajmaje kala 6 chvilin, tamu jaho možna intehravać u ciapierašnija dyjahnastyčnyja mietady, asabliva tam, dzie MRT užo vykarystoŭvajecca.

Kamientary

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ6

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ6

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →