Zdaroŭje

Novy test pradkazvaje demiencyju za 9 hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu

Dakładnaść novaha testa pieravyšaje 80%. U čym jaho sutnaść?

Fota: Luis Alvarez / Getty Images

Vučonyja z Łondanskaha ŭniviersiteta Karalevy Maryi raspracavali novuju mietodyku, jakaja dazvalaje prahnazavać raźvićcio demiencyi z dakładnaściu zvyš 80% za dzieviać hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu. Hety mietad značna pieraŭzychodzić tradycyjnyja padychody.

Jak piša vydańnie Scitech Daily, prahnastyčny test zasnavany na analizie źmienaŭ u efiektyŭnaści suviazi «sietki režymu pa zmaŭčańni» (DMN), jakaja abjadnoŭvaje dziesiać abłaściej mozhu dla vykanańnia peŭnych kahnityŭnych funkcyj. Mienavita DMN u pieršuju čarhu paražajecca chvarobaju Alchiejmiera.

U hetym im dapamahli zdymki funkcyjanalnaj mahnita-rezanansnaj tamahrafii (fMRT), jakija zachoŭvajucca ŭ Brytanskim bijabanku. Usiaho byli praanalizavany zdymki zvyš 1100 čałaviek.

Daśledčyki prysvoili kožnamu pacyjentu značeńnie vierahodnaści raźvićcia demiencyi na asnovie taho, nakolki efiektyŭnaść suviazi jaho DMN adpaviadaje šabłonu, jaki pakazvaje na demiencyju, abo kantrolnamu šabłonu (biez demiencyi).

Zatym navukoŭcy paraŭnoŭvali svaje prahnozy ź miedycynskimi danymi kožnaha pacyjenta, zarehistravanymi ŭ Brytanskim bijabanku.

Vyniki, pra jakija navukoŭcy raskazali ŭ časopisie Nature Mental Health, pakazali, što ich madel z dakładnaściu bolš za 80% pradkazała pačatak demiencyi za dzieviać hadoŭ da taho, jak byŭ pastaŭleny aficyjny dyjahnaz.

Akramia taho, padčas svajho daśledavańnia navukoŭcy vyjavili ŭździejańnie hienietyčnaj ryzyki chvaroby Alchiejmiera i sacyjalnaj izalacyi na źmieny ŭ DMN i vierahodnaść raźvićcia demiencyi.

Hetaje adkryćcio, jak adznačajuć aŭtary, budzie mieć žyćciova važnaje značeńnie dla rańniaj dyjahnostyki i bolš dakładnaha prahnazavańnia demiencyi, raspracoŭki mietadaŭ lačeńnia, jakija zmohuć pieraduchilić niezvarotnuju stratu kletak hałaŭnoha mozhu, što ŭ vyniku vyklikaje simptomy demiencyi.

Raspracavany padychod patencyjna moža zapoŭnić vielizarny kliničny prabieł, pradstaviŭšy nieinvazijny bijamarkior demiencyi — fMRT. Zbor nieabchodnych danych na MRT-skaniery zajmaje kala 6 chvilin, tamu jaho možna intehravać u ciapierašnija dyjahnastyčnyja mietady, asabliva tam, dzie MRT užo vykarystoŭvajecca.

Kamientary

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

Markaŭ zaklikaŭ zamiaścić YouTube, Telegram, Instagram i TikTok biełaruska-rasijskimi sacsietkami14

Abnoŭleny «Biełsat» spynić viaščańnie praz spadarožnik?13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →