Mierkavańni1414

Mnohija jeŭrapiejskija ultrapravyja ŭžo daloka nie ultra. A staŭki Rasii znoŭ nie spracavali. Što jašče pakazali vybary ŭ Jeŭraparłamient

Rasijskija i biełaruskija dziaržaŭnyja ŚMI pradkazalna šumiać pra pośpiech ultrapravych na vybarach u Jeŭraparłamient. Miž tym, partyja Viktara Orbana pakazała najhoršy vynik za 20 hadoŭ. A ŭ mnohich inšych krainach ultrapravyja daŭno nie ultra, a pa ŭkrainskim (a značyć, i biełaruskim) pytańniach mnohija ź ich jašče tyja jastraby, piša Mikoła Buhaj.

Maryn Lo Pen i Žardan Bardeła. Fota: AP Photo/Lewis Joly

Miełoni ŭ Italii nabrała 29% i pierasiahnuła svoj vynik na parłamienckich vybarach (było 26%), ale «braty-italjancy» va ŭładzie pavodziać siabie adkazna i padtrymlivajuć Ukrainu nie mienš za inšych sajuźnikaŭ pa ES. Kaho na vybarach u Italii prakacili, dyk heta papulista Matea Salvini i jahonuju «Lihu».

U Polščy ŭpeŭniena pieramahli libierały. «Hramadzianskaja płatforma» nabrała 38%, na siem adsotkaŭ bolš, čym na niadaŭnich parłamienckich vybarach.

Litva prahałasavała za mejnstrymavyja partyi, pieršaje miesca zaniaŭ Sajuz Ajčyny — chryścijanskija demakraty, pieršym numaram jakoha, u svaju čarhu, išoŭ były premjer Kubilus, adzin z samych paśladoŭnych siabroŭ biełarusaŭ u ES.

U Łatvii ŭpeŭniena pieramahli pravacentrysty i łatyšskija nacyjanalisty.

Navat u Słavakii «Prahresiŭnaja Słavaččyna» na 3% abyšła Smer Robierta Fica.

A pośpiech Nacyjanalnaha abjadnańnia ŭ Francyi staŭ mahčymy paśla taho, jak Maryn Lo Pen rašuča paviarnuła hetuju partyju ŭ bok centra. Nastolki rašuča, što navat adchryściłasia ad «Alternatyvy dla Hiermanii» paśla zajaŭ top-kandydata apošniaj pra toje, što nie ŭsie tolki drennyja ludzi byli ŭ SS (dobryja ž siabry ŭ ES u Pucina i Łukašenki).

Jašče cikavaja tendencyja. Tady jak ultrapravyja atrymali bolš hałasoŭ, ultralevyja stracili padtrymku. I heta važna, tamu što Maskva rabiła staŭku na adnačasovaje i raŭnasilnaje ŭmacavańnie i ultrapravych, i ultralevych, kab potym hetaje radykalnaje supraćstajańnie krajnaściaŭ ŭzarvała jeŭrapiejskija hramadstvy znutry. Miž tym, pakul častka pratestavych hałasoŭ prosta pieraciakła ad vielmi levych da vielmi pravych papulistaŭ. A ŭ Francyi hałasy ad krajnie levaj «Niaskoranaj Francyi» adyšli da błoku na čale ź levacentrysckimi sacyjalistami.

Tak što Jeŭropa zastajecca Jeŭropaj.

A na fota ŭnizie — 43-hadovy Pieter Madziar, jaki nastupaje na kapyty hałoŭnamu trajanskamu kaniu Kramla ŭ ES — Viktaru Orbanu. Madziar stvaryŭ novuju partyju i rezka vyrvaŭsia ŭ lidary apazicyi, z daloka nie libieralnaj, ale zrazumiełaj i blizkaj vybarščykam płatformaj.

 Péter Magyar Peter Madziar Pietier Mad́jar
Pieter Madziar na mitynhu ŭ Budapiešcie. 26 sakavika 2024 hoda. Fota: AP Photo/Denes Erdos

Kamientary14

 • Acab
  10.06.2024
  O, niaŭrymśliva-tajamničy (prynamsi dziela mianie tajamničy) spadar Mikoła Buhaj na varcie eŭrasacyjalizmu. Der sacyjal i kštałtavańnie bananaŭ ŭ biaśpiecy, jak razumieju i z palehkaju vydychaju z pračytanaha
 • Tak
  10.06.2024
  Cetlik "ultrapravyja", razam z "krajniepravyja" i "papulisty" na pravyja partyi staviać levyja i niekatoryja centrysty, ničym niekali z cetlikam "fašyst".

  Naprykład tak pužali Mełoni i što? Usio narmalna. Dapamahaje Ukrainie, vystupaje suprać Rasii i za silnuju Italiju.
 • Acab
  10.06.2024
  Spadaru Łapacie, adnak pamyłkova bačyć niejkuju antytezu pamiž namenklaturaj eŭra ssr i namenklaturaj rsfsr.
  Naahuł namienklatury pamiž saboj praktyčna nie varahujuć.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →