Hramadstva33

U Breście žurnalistku asudzili na 5 hadoŭ źniavoleńnia

Brescki abłasny sud 3 červienia vynies prysud žurnalistcy Alenie Cimaščuk, abvinavaciŭšy jaje ŭ dyskredytacyi Biełarusi (art. 369-1 KK), raspalvańni inšaj sacyjalnaj varožaści albo varažniečy (č. 3 art. 130 KK), uvachodžańni ŭ skład «ekstremisckaha farmavańnia» (č. 3 art. 361-1 KK). Spravu razhladaŭ sudździa Dźmitryj Karasinski, daviedałasia «Viasna».

Alena Cimaščuk.

Alena Cimaščuk

Alena Cimaščuk pracavała pazaštatnaj žurnalistkaj na «Zialonym partale» i ŭ «Bresckaj haziecie», a taksama karespandentam u «Bresckim vieśniku».

Sud pryznaŭ jaje vinavataj pa ŭsich troch artykułach i pryznačyŭ ahułam pakarańnie ŭ vyhladzie pazbaŭleńnia voli terminam na piać hadoŭ, a taksama štraf ŭ pamiery 46 000 rubloŭ.

Kamientary3

 • Vład
  10.06.2024
  [Red. vydalena]
 • Acab
  10.06.2024
  Dzicio niavinna pakaranaje, navat niama čaho abmiarkoŭvać.

  Ale varta zaŭvažyć datyčna Zialenych partałaŭ, jakija na spravie kavuny, zialenyja zvonuku i čyrvonyja ŭsiaredzinie. Heta maltuzyjanska-łudyckaje antyhumanistyčnaje medyja. Adnak prostaje vykazvańnie i prapahanda lubych, samych dzikich pohladaŭ, nia jość złačynstvam.
 • Oleh
  10.06.2024
  [Red. vydalena]

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →