Navuka i technałohii1010

Pavieł Duraŭ pakazaŭ svoj smartfon, jon kaštuje 180 dalaraŭ

Zasnavalnik miesiendžara Telegram Pavieł Duraŭ raspavioŭ, što ciaham dvuch hadoŭ karystaŭsia biudžetnym smartfonam Samsung.

Fota: telehram-kanał Paŭła Durava

Padrabiaznaści źjavilisia ŭ telehram-kanale biznesoŭca. Pavieł Duraŭ patłumačyŭ, što zrabiŭ vybar na karyść mienavita takoha smartfona nievypadkova: «Heta adzin z samych papularnych telefonaŭ siarod karystalnikaŭ Telegram».

Ciapier Duraŭ maje namier pamianiać telefon. Jakoj madeli jon addaść pieravahu hetym razam, biznesoviec nie ŭdakładniŭ.

Kamientary10

 • Chłuśnia
  10.06.2024
  Duraŭ znoŭ duryć
 • Aksioma
  10.06.2024
  Chłuśnia, eto v krovi u russkich - vrať mnoho i často
 • 1234
  10.06.2024
  Nie vieriu ni jeho tielehramu ni jeho tielefonu.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →