Historyja11

Archieołahi znajšli zapoŭnienuju skarbami hrabnicu syna pieršaha impieratara Kitaja

U maŭzalei impieratara Cyń Šychuandzi ŭ Kitai (III stahodździe da n. e.) znojdzieny 16-tonny sarkafah, napoŭnieny skarbami, paviedamiła vydańnie Arkeonews.

Terakotavaje vojska kala maŭzaleja Cyń Šychuandzi. Fota: Wikimedia Commons

Jak miarkujecca, sarkafah naležyć lehiendarnamu synu pieršaha impieratara Kitaja, pryncu Hao. Jon byŭ zakapany na hłybini 16 mietraŭ. Unutry sarkafaha lažali šeść tysiač srebnych maniet, daśpiechi, niefryt, zbroja, załatyja i siarebranyja viarbludy, nabor kuchonnaha načyńnia. Takija bahaćci mieli blizkija svajaki impieratara ci vajary vysokaha ranhu.

Impieratar Cyń Šychuandzi vielmi šanujecca ŭ Kitai nie tolki za toje, što ŭpieršyniu abjadnaŭ razroźnienyja kitajskija pravincyi. Jon taksama pačaŭ budaŭnictva Vialikaj kitajskaj ściany i ŭvioŭ adzinuju piśmiennaść.

Viadoma, što mienavita pry Cyń Šychuandzi zrabili terakotavaje vojska: šeść tysiač statuj vajaroŭ u naturalnuju vieličyniu. Jany raźmieščanyja ŭ najbujniejšym u śviecie maŭzalei płoščaj 56 kvadratnych kiłamietraŭ. Pobač z hrabnicaj Cyń Šychuandzi, pasiarod «tierakotavaha vojska», akurat i znajšoŭsia vializny sarkafah.

Na hetym samym miescy byŭ znojdzieny vielizarny pałac pamieram z čverć Zabaronienaha horada ŭ Piekinie. Płošča pachavańnia składaje amal 57 kvadratnych kiłamietraŭ. Bolšaja častka nie raskapanaja dahetul praz pahrozu siejśmičnaj aktyŭnaści.

Maŭzalej, jaki nahadvaje padziemny horad, uklučany ŭ śpis abjektaŭ suśvietnaj kulturnaj spadčyny JUNIESKA.

Kamientary1

  • JANKA
    10.06.2024
    🍄 Pryčym tutaka hrybnica, jakija hryby navohuł u červieni?!

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju5

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ2

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju5

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →