Historyja1414

Daśledčyca adšukała biełaruskija karani Epłbaŭm

Da historyi ab pradziedach łaŭreatki Pulitceraŭskaj premii, jakija pryjechali ŭ ZŠA z Kobryna, dadalisia detali.

En Epłbaŭm En Eppłbaum Anne Applebaum

En Epłbaŭm. Skryn videa: malina_by / YouTube

En Epłbaŭm — amierykanskaja piśmieńnica i žurnalistka, historyk. U minułym redaktarka časopisaŭ The Economist i The Spectator, člen vydavieckaj rady The Washington Post. Uładalnica Pulitceraŭskaj premii. Maje biełaruskija karani (jaje prodki pachodziać z Kobryna). Žyvie ŭ Varšavie. U šlubie ź ministram zamiežnych spraŭ Polščy Radasłavam Sikorskim. Pryniała polskaje hramadzianstva.

U niadaŭnim vypusku tok-šou «Žyćcio-malina» na pytańnie Mikity Miełkaziorava pra jaje biełaruskija karani Epłbaŭm pryznałasia, što ŭ jaje siamji amal nichto ničoha nie pamiataje, bo staralisia jak maha chutčej zabyć i intehravacca ŭ amierykanskaje hramadstva. 

«U mianie nijakich viedaŭ pra toje, adkul jany dakładna pachodziać, ale ŭ mianie była nazva Kobryn, jakaja pieradavałasia praz try pakaleńni. Tamu ja dumaju, što heta praŭda. Ja była tam, ja tudy jeździła, navat napisała pra heta niekalki hadoŭ tamu», — raspaviała ŭ intervju amierkanskaja žurnalistka.

Epłbaŭm była ŭ Kobrynie ŭ 1990-ja, kali niekalki razoŭ pryjazdžała ŭ Biełaruś, pracujučy nad svajoj pieršaj knihaj «Between East & West».

Pytańnie biełaruskich karanioŭ Epłbaŭm zacikaviła biełaruskuju amatarku hienieałahičnych vyšukaŭ, jakaja zachacieła adšukać dakumienty, jakija b zmahli paćvierdzić hety fakt.

U pačatku pošukaŭ biełaruska źviarnułasia da zvyčajnaha artykuła ŭ Vikipiedyi, ź jakoha daviedałasia imia baćki łaŭreatki Pulitceraŭskaj premii — advakata Charvi Epłbaŭma. 

Abjava pra šlub Charvi Miłtana Epłbaŭma z Elizabiet Błum u «The Birmingham News». Fota: telehram-kanał «Poisk priedkov»

Vyjaviłasia, što šmat infarmacyi pa hienieałohii možna ŭziać sa zvyčajnych haziet, archiŭnyja vypuski jakich u zachodnich krainach adskanavany i vykładzieny ŭ volny dostup.

Tak u The Birmingham News, hałoŭnaj haziecie horada Birminhiema ŭ Ałabamie, adšukalisia abjavy pra zaručyny i viasielli, ź jakich stali viadomyja imiony dziadoŭ i pradziedaŭ žurnalistki. Baćkam Charvi Epłbaŭma byŭ Oskar, a jahonym dziedam — Džozief (Joseph Applebaum).

Viedajučy hetyja imiony, možna było ruchacca ŭhłyb amierykanskich pierapisaŭ nasielnictva pačynajučy z 1950 hoda. Pierapisy pravodzilisia kožnyja dziesiać hadoŭ, što dazvalaje adsačyć, kali źjaŭlajucca i źnikajuć tyja ci inšyja asoby ŭ rehijonie.

Zvarot ab naturalizacyi Iosifa Epłbaŭma, jaki prybyŭ z Kobryna. Fota: telehram-kanał «Poisk priedkov»

Na pierapisie 1910 hoda schiema biełaruskaj daśledčycy dała zboj — siamja Applebaum źnikła z vydačy pošuku. Źmiena adnoj litary ŭ proźviščy, z Applebaum na Epplebaum, dała adkazy na ŭsie pytańni — adšukaŭsia dakumient, u jakim paznačana, što Iosif (jon ža Džozief) Epłbaŭm sa svajoj žonkaj Doraj z Kantarovičaŭ prybyli z Kobryna ŭ Ńju-Jork u 1898 hodzie.

U 1880-ja hady rezka vyrasła kolkaść jaŭrejskich mihrantaŭ, jakija pryjazdžali ŭ Złučanyja Štaty z Rasijskaj impieryi. Pryčynaj było nie tolki imknieńnie da ekanamičnych svabod i novych mahčymaściej, ale i dziaržaŭny antysiemityzm, pravavyja abmiežavańni i pieraśled jaŭrejaŭ u Rasii.

Zabojstva ŭ 1881 hodzie cara Alaksandra II naradavolcami spryčyniłasia da masavych pahromaŭ u paŭdniovaj častcy impieryi, pieravažna na terytoryi siońniašniaj Ukrainy i Małdovy. Byli ŭviedzieny jašče bolšyja abmiežavańni ŭ pravach jaŭrejaŭ, jakija viadomyja jak «Majskija praviły». Z novaj siłaj pahromy adnavilisia ŭ 1890-ja hady, kali z terytoryi Biełarusi i vyjechała siamja Epłbaŭm.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary14

 • Učitie istoriju, vjunoši
  07.06.2024
  Nie durycia publiku. U nieje nie biełaruskija karani. V 1880- m hodu nie było nikakoj Biełarusi. Eto nazyvałoś Sieviero- Zapadnyj kraj Rośsijskoj impierii. Biełaruś proklunułaś kak BNR i BSSR liš pośle 1917 h.
 • A[Red. Vydalena]
  07.06.2024
  Jabłyńka-Sykorskaja z adnoj sa mnoj vioski, hanarusia što mieŭ honar napadpitku spać ŭ kalužynie na ziamli, kudy siahajuć karani łynnaj trackistki!
 • Achacha
  07.06.2024
  Učitie istoriju, vjunoši, tak i niezavisimoj Polši nikakoj nie było do 1917, było korolevstvo v sostavie Rośsijskoj impierii.

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ4

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad20

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →