Kino1111

«Svaich nie kidajem». Biełarusy źniali dla rasijan prapahandyscki bajavik pra vajnu va Ukrainie

U traŭni pad Minskam skončylisia zdymki filma pra ciapierašniuju fazu vajennaha kanfliktu. U zdymkach udzielničali mnohija biełaruskija akciory. Chto jany i pra što film? Pra siužet, zdymačnuju kamandu i krynicy finansavańnia filma piša «Jeŭraradyjo».

Fota sa zdymačnaj placoŭcy. Fota: Andrej Hołubieŭ

Z Varšavy — va Ukrainu

Biełaruskija kiniematahrafisty ščylna supracoŭničajuć z rasijanami pa stvareńni prapahandysckaha tele– i kinakantentu. Naprykład, letaś zdymali prapahandyscki sieryjał z pracoŭnaj nazvaj «Rašn hiejt», jaki ŭ ramantyčnym śviatle pakazvaje rasijskich dypłamataŭ u sutyknieńni z polskimi palitykami. 

Sieryjał zdymali ŭ Minsku, a vytvorčaściu zajmałasia pryvatnaja studyja «Biełraskino», čyjo kiraŭnictva akazałasia źviazanym ź Viktaram Łukašenkam. Sam prajekt voś-voś źjavicca na ekranach pad nazvaj «Varšava'21».

Ciapier sprava dajšła da bolš aktualnaj temy — vajny va Ukrainie.

Pačatak zdymak filma. Videa: d.a.safronov

Zdymačny pieryjad filma z pracoŭnaj nazvaj «Svaich nie kidajem» doŭžyŭsia z 6 pa 18 traŭnia. Dla jaho vykarystali naturnuju placoŭku «Biełaruśfilma» ŭ Smalavičach. Tam zdymalisia epizody bajavych dziejańniaŭ.

Režysioram stužki vystupiŭ rasijski kiniematahrafist uźbiekskaha pachodžańnia Rauf Kubajeŭ — aŭtar šmatlikich efirnych telesieryjałaŭ i telemieładram nakštałt «Psieŭdanim Ałbaniec» i «Adno žyćcio na dvaich». A scenarystam — maskoŭski teatralny i sieryjalny akcior Dźmitryj Safronaŭ, dla jakoha «Svaich nie kidajem» staŭ dramaturhičnym debiutam.

Źmiest filma ŭ pryvatnaj razmovie z žurnalistami pierakazaŭ jahony stvaralnik.

Ukrainiec z «Azova» z pazyŭnym… «Karnik»

Ideja prajekta Safronavu pryjšła 9 listapada 2022 hoda paśla prahladu telenavinaŭ. Za try miesiacy mužčyna napisaŭ scenaryj, aryjentujučysia na savieckaje vajennaje kino: «A zory tut cichija» i «Aty-baty šli sałdaty». A paśla razam z Kubajevym adredahavaŭ jaho i «abaraniŭ» u Minkulcie Rasii dla pastanoŭki. 

Hałoŭnym hierojem «Svaich nie kidajem» stanie Michałyč, jakoha hraje akcior Ivan Paršyn — vieteran Pieršaj čačenskaj vajny i baćka dvaich dziaciej. Mužčyna atrymlivaje pozvu na «SVA» («śpiecyjalnuju vajennuju apieracyju» — tak prapahanda nazyvaje vajnu) u miežach rasijskaj mabilizacyi 2022 hoda.

Sumiesnaje fota akcioraŭ filma z pazyŭnymi svaich hierojaŭ. Fota: d.a.safronov

U vajenkamacie jon znajomicca ​​z Voŭčykam, synam zahinułaha hieroja Pieršaj čačenskaj. Chłopiec choča stać hierojem, jak i baćka, mabilizavaŭšysia dobraachvotna.

Supraćstajać Voŭčyku i Michałyču budzie były adnapałčanin apošniaha. Za minułyja hady siabar staŭ adnym z samych žorstkich kamandziraŭ atrada «Azoŭ», za što i atrymaŭ mianušku… «Karnik». Jaho zadańnie: likvidavać atrad rasijskich mabilizavanych, jakija prybyli na pieradavuju paśla navučańnia. I mienavita ŭ hetym atradzie apynulisia Michałyč i Voŭčyk.

Paralelna razhorniecca drama byłoha nastaŭnika fizkultury danbaskaj škoły — Andreja Siarhiejeva, jaki pajšoŭ u apałčeńnie «DNR» z pazyŭnym «Kunica» — jaho hraje sam Safronaŭ. Mienavita jon, pad pryhniotam abstavinaŭ, adyhraje klučavuju rolu ŭ raźvićci padziej karciny.

«Na poli boju chłopcy praviaduć roŭna 24 hadziny, jakija dla adnaho — Michałyča, — stanuć viečnaściu, a dla druhoha — Voŭčyka — apošnimi», — spojleryć Safronaŭ.

Kiniematahrafist śćviardžaje, što siužet prajekta zasnavany na realnych padziejach z frontu i «realnym cudzie, jaki naziraŭ uvieś śviet». Jaki cud majecca na ŭvazie, aŭtar nie ŭdakładniŭ.

«Nokia» zamiest «Mataroły»

U prajekcie buduć fihuravać realnyja vajskoŭcy. Naprykład, zabity pałkoŭnik tak zvanaj «DNR», vajenny złačyniec Arsien Paŭłaŭ, viadomy pad pazyŭnym «Mataroła». Jon u scenaryi fihuruje jak bajec z pazyŭnym «Nokia», hraje jaho biełaruski režysior i akcior Andrej Hołubieŭ.

Kałaž fota sa zdymačnaj placoŭcy ŭ Smalavičach. Fota: d.a.safronov

Niahledziačy na ideałahičnuju zaradžanaść, aŭtar kaža, što kino budzie nie pra vajnu, a pra žyćcio i ludziej.

«Ahitak nie budzie. Tolki pa fakcie. Zakranutyja šmat tem, uklučna z relihijaj, ale ŭsie jany, tak ci inakš, buduć tranślavać adno: hałoŭnaje — čałaviek i niama ničoha bolš kaštoŭnaha za čałaviečaje žyćcio, siamju i dziaciej», — kaža surazmoŭca.

Hrošy ad Kramla na «ekśpierymientalnaje kino»

Što tyčycca finansaŭ, dyk film padtrymany ŭ 2023 hodzie Minkultam Rasii. Prajekt uvajšoŭ u śpis 35-ci finalistaŭ katehoryi «Aŭtarskaje i ekśpierymientalnaje kino», siarod jakich tolki dva prajekty pryśviečanyja vajnie va Ukrainie — «Śvincovyja niabiosy» i «Svaich nie kidajem».

Dźmitry Safronaŭ na zdymačnaj placoŭcy "Svaich nie kidajem"
Dźmitryj Safronaŭ na zdymačnaj placoŭcy «Svaich nie kidajem». Fota: d.a.safronov

U zajaŭcy prajekt apisany abstraktna:

«Patryjatyčny scenaryj u tradycyjach savieckaha kino pra toje, jak byłyja adnadumcy «razłučajucca dušami», jak zhubna ŭpłyvajuć na śviadomaść nacysckija znaki, jak pieraklikajecca i stanovicca adzinym cełym archietyp ruskaha čałavieka i archietyp ruskaha voina».

Zajmalna, što ŭ drymkaście značacca zapatrabavanyja rasijskija akciory — Aleh Mieńšykaŭ i Alaksandr Robak. Ale jany ŭ prajekcie nie źjavilisia. 

Zatoje ŭ filmie šmat biełaruskich kiniematahrafistaŭ: jak techničnych, tak i akcioraŭ. Apošnija zadziejničanyja pieravažna na druhim i trecim płanie.

«Ničoha jaskrava palityčnaha tam niama»

Pa fota zdymačnaj talerki ŭ žurnalistaŭ atrymałasia identyfikavać sieryjalnuju aktrysu Natallu Žuraŭskuju, jakaja hraje adnu z hałoŭnych rolaŭ, akciora Teatra biełaruskaj dramaturhii Aleha Vebiera, aktrysu Kupałaŭskaha teatra Kaciarynu Kačan, akciora Minskaha teatra imia Horkaha Alaksieja Kačana, akciora Teatra biełaruskaj armii Siarhieja Bielakoviča, kinaakciora Hienrycha Hiermana, teatralnaha i kinaakciora Andreja Alifirenku, režysiora i kinaakciora Andreja Hołubieva dy jašče adnaho akciora Teatra biełaruskaj armii Śviatasłava Astramoviča.

Za zbrojny rekvizit adkazvaŭ Uładzimir Kołat — homielski rekanstruktar, kiraŭnik Biełaruskaha vajenna-histaryčnaha abjadnańnia «Honar mundzira».

Žurnalisty «Jeŭraradyjo» źviazalisia z artystami z prośbaj prakamientavać udzieł u stužcy. Bolšaść pračytała paviedamleńnie i ničoha nie adkazała. Hienrych Hierman i Andrej Alifirenka tolki paćvierdzili ŭdzieł u prajekcie biez dadatkovych padrabiaznaściaŭ z pryčyn kamiercyjnaj tajamnicy.

Paŭnavartasna adkazaŭ tolki Andrej Hołubieŭ, jaki ŭ prajekcie vystupiŭ nie tolki akcioram, ale i druhim režysioram. 

«Ja nie maju prava kamientavać hetuju karcinu, bo padpisaŭ kantrakt ab nierazhałošvańni. Mahu tolki skazać, što ničoha jaskrava palityčnaha tam niama. I nie treba kałupacca, sprabujučy sarvać chajp na hetym. 

Hałoŭnaje pamiatać ab ličbie 183 kanfliktaŭ [jakija adbylisia] u hetym hodzie. Heta <…> vielizarny biznes ludziej, u jakich i dla jakich tema Ukrainy — usiaho tolki čarhovy artykuł dachodaŭ ad miljardnych ździełak. Jana, naša Ukraina, usiaho tolki ŭ śpisie sa 183 krain <…> i 350 miljardaŭ zamarožanych rasijskich aktyvaŭ, jakija <…> nichto addavać nie źbirajecca».

Na ciapierašni momant adbyvajecca postpradakšn prajekta. Data vychadu «Svaich nie kidajem» pakul nieviadomaja.

Kamientary11

 • Miascovaje nasielnictva moža i budzie hladzieć čarhovaje rašysckaje łajno
  07.06.2024
  Achacha, «Svaich nie kidajem» - a čamu ž tady rašysty nie zabirajuć svaich, što dahetul tysiačymi lažyć u pasadkach paśla kožnaha miasnoha šturma.
 • Ckŭ
  07.06.2024
  Hańba zdymacca ŭ takim "kino".
 • Noŭnejm
  07.06.2024
  Doŭbni. Ni rozumu, ni sumleńnia.

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu19

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →