Kamientary da artykuła

Brytanskaja śpiavačka vypuściła liniejku adzieńnia, kab abaraniacca ad 5G. Tam jość i šapačka z folhi

 • Kazik
  06.06.2024
  I što, telefon u kišeni nie budzie łavić i chutka siadzie z-za pastajannaha pošuku sietki?
 • Common sense
  06.06.2024
  Tolko blutuz i 5H? Počiemu ona umołčała pro radio ? Niet li tut zahovora rieptiłoidov s Nibiru? Tak i znał ,čto i jejo kupili tožie ..
 • Locke
  07.06.2024
  Mrak )
 •