Ježa11

Lohkaja viačera: syr tofu ź zielaninaj i prypravami

Voś jak možna abyścisia z syram tofu.

Tofu with spinach
Fota: Freepik

Brytanski šef-kuchar Jotam Atalenhi, uładalnik sietki restaracyj i aŭtar niekalkich kulinarnych biestsieleraŭ, na viačeru prapanuje spałučyć syr tofu ź zialonaj harodninaj. Padavać stravu možna z rysam ci inšymi prostymi kašami.

Spatrebicca:

 • 75 mł raślinnaha aleju
 • 1 błok ćviordaha syru tofu (280 h), narezanaha kubikami pa 3 sm i absušanaha
 • drobnaja marskaja sol i čorny pierac
 • 1 cybulina, ababranaja i drobna parezanaja (150 h)
 • 4 zubki časnaku, zdrobnienyja
 • 220 h prostaha johurtu
 • 1 stałovaja łyžka soku łajma
 • 30 h hreckich arechaŭ
 • 1 čajnaja łyžka nasieńnia kmienu
 • 1 čajnaja łyžka nasieńnia čornaj harčycy
 • 2 čajnyja łyžki vostraha parašku kary madras
 • ¼ čajnaj łyžki mołataj kurkumy
 • 1 čajnaja łyžka cukrovaj pudry
 • 50 h liścia špinatu
 • 50 h zamarožanaha harošku

 Jak hatavać:

 1. Nalicie čatyry stałovyja łyžki aleju ŭ vialikuju patelniu i pastaŭcie jaje na siaredni ahoń. Prypraŭcie tofu čverciu čajnaj łyžki soli. Kali alej nahrejecca, dadajcie syr i zapiakajcie kala piaci chvilin, pieravaročvajučy, pakul jon nie stanie załacistym z usich bakoŭ. Pierakładzicie tofu na talerku, pakinuŭšy alej na patelni.
 2. Dadajcie ŭ patelniu cybulu, časnok, čverć čajnaj łyžki soli i mołaty pierac i hatujcie, pieryjadyčna pamiešvajučy, na praciahu 15 chvilin, pakul jany nie stanuć miakkija i nie pačnuć padrumiańvacca.
 3. Tym časam źmiaścicie johurt, sok łajmu, hreckija arechi i čverć čajnaj łyžki soli ŭ błendar i ŭźbivajcie na praciahu troch chvilin da adnastajnaj masy.
 4. Nalicie astatniuju stałovuju łyžku aleju ŭ nievialikuju patelniu, pastaŭcie na siaredni ahoń i, kali jana stanie haračaj, dadajcie nasieńnie kmienu i harčycy i nahravajcie 30 siekund, pakul nasieńnie harčycy nie pačnie łopacca. Źnimicie z ahniu i adkładzicie ŭbok.
 5. Jak tolki cybula pačnie padpiakacca (hł. punkt 2), viarnicie na patelniu smažany tofu (abo nieabsmažanyja kubiki tofu, kali vy nie hatavali ich raniej), dadajcie parašok kary i kurkumu i smažcie 30 siekund, pakul nie źjavicca vodar. Ulicie johurtavuju sumieś, 250 mł vady i cukar i varycie na siarednim ahni piać chvilin — da taho momantu, kali sous pačnie huścieć i prylipać da tofu. Dadajcie špinat i harošak, varycie, pakul liście nie źvianie, zatym źnimicie z ahniu.
 6. Palicie źvierchu alejem z harčycaj i kmienam i padavajcie prosta z patelni.

Kamientary1

 • ach vy sieni moi sieni ach viestibiul moj viestibiul
  23.06.2024
  i padavajcie prosta z patelni.

  et sur une pelle est-ce possible?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →