Hramadstva33

Na letnija vakacyi dzieciam palitviaźniaŭ sabrali bolš za 20 tysiač jeŭra. Zbor praciahvajecca

U ramkach dabračynnaha zboru dla dziaciej biełaruskich palitviaźniaŭ, jaki apošnija hady tradycyjna pravodzicca ŭ hety čas, užo sabrali bolš za 20 tysiač jeŭra. Zbor pravodzicca na płatformie fondu salidarnaści BySol.

Fota: Bysol

Hrošy nakirujuć na dapamohu ŭ arhanizacyi letniaha adpačynku dzieciam ciapierašnich i byłych palitviaźniaŭ. Na kožnaje dzicia da 16 hadoŭ vypłaciać dapamohu ŭ pamiery 100 jeŭra.

Ciapier zbor praciahvajecca, zajaŭlenaja suma — 23 400 jeŭra.

Letaś na adpačynak dziaciej palitviaźniaŭ biełarusy sabrali 28 006 jeŭra. Dapamohu tady atrymali 270 dziaciej sa 149 siemjaŭ.

Tradycyjnaja dziciačaja akcyja sioleta ładzicca prajektam «Chutkaja humanitarnaja dapamoha», kudy ŭvachodziać Fondy Bysol, By_Help, «Strana dla žiźni», Dissidentby i Asacyjacyja biełaruskaha biznesu za miažoj (ABBA).

1 červienia ŭ varšaŭskaj prastory Kwadrat Praski adbudziecca dabračynny fiestyval Belarus Outside Sound System. Na im budzie prezientavana viniłavaja płytka z adnajmiennaj rejv-składankaj ad biełaruskich elektronnych pradziusaraŭ. Arhanizatary fiestyvalu — muzyčnaja supolnaść Belarus Outside Sound System — prapanujuć usim žadajučym pasłuchać samuju niezvyčajnuju biełaruskuju muzyku i ŭ padziaku pakinuć danat na letni adpačynak dzieciam palitviaźniaŭ. Asabliva ščodryja danatary atrymajuć unikalny vinił u padarunak. 

Kožny z 14 artystaŭ na feście budzie prezientavać svaju prahramu ci novy składnik łajf-vystupu. Śvieta Bień vystupić supolna ź Siarhiejem Navickim u novym elektronnym prajekcie pad nazvaj WTBSK, a Anastasija Rydleŭskaja ŭpieršyniu vystupić «žyŭcom». Taksama na feście vystupiać Siarhiej Pukst sa svaim prajektam Hieorhij Dabro, Hanna Ždanava, Domsun, PocketRave i Syntrig. Dydžej-sety adyhrajuć Papa Bo Selektah, Schmoltz, Kornej, Eye-Q, Scarlett i Uhead.

Sabranyja danaty buduć pieranakiravanyja na zbor, arhanizavany ŭ miežach tradycyjnaj dziciačaj akcyi supolnym prajektam biełaruskich fondaŭ «Chutkaja humanitarnaja dapamoha».

Kamientary3

 • MajHad
  30.05.2024
  Viačorka hadzińnik svoj pradaŭ na padtrymku dziaciej palitviaźniaŭ?
 • Ha
  30.05.2024
  MajHad, bot, a što zrabiŭ ty kab padtrymać dzietak?
 • i Vašym i Našym
  30.05.2024
  Zbor pravodzicca na płatformie fondu salidarnaści BySol.

  Na rachunak u lubym polskim albo litoŭskim pierałču hrošy, a tak..... karmić ( napišu -maderatar nie prapuścić)

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki38

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki38

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →