Hramadstva1010

34-hadovy nieanacyst ź dziasiatkam sudzimaściaŭ — stała viadoma pra biełarusa, jaki zahinuŭ padčas miasnych šturmaŭ Aŭdziejeŭki

Ihnatu Daniłoviču było 33 hady. Rodam jon z Połacka, imavierna, z prablemnaj siamji — jahony baćka byŭ asudžany za razboj, kali chłopiec byŭ zusim mały. Siamja pierajechała ŭ Rečycu, dzie Ihnat atrymaŭ siaredniuju śpiecyjalnuju adukacyju. Praŭda, miarkujučy pa bazach «Kibierpartyzanaŭ», u Biełarusi jon aficyjna nidzie nie pracavaŭ, akramia kałonij.

Ihnat Daniłovič. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Daniłovič prytrymlivaŭsia nieanacysckich praimpierskich pohladaŭ. Usie jahonyja sacsietki zabityja simvałami ruskich nieanacystaŭ, a mužčyna na niekatorych fota pakazvaje nacysckaje vitańnie.

Skrynšoty sa staronki Ihnata Daniłoviča Ukantakcie

Daniłovič atrymaŭ pieršuju sudzimaść u 2004-m, kali jamu było 16 hadoŭ. Byŭ vyzvaleny pa amnistyi. Naprykancy taho ž hoda znoŭku sieŭ za kraty za kradziež i rabavańni na dva hady, byŭ vyzvaleny daterminova.

Pa vyzvaleńni jon pajechaŭ u Rasiju i praciahnuŭ kraści ŭ Sočy. Ahułam atrymałasia kala dziesiaci epizodaŭ, u śniežni 2005-ha jamu prysudzili dva hady pazbaŭleńnia voli i adpravili ŭ vychavaŭčuju kałoniju. Vyzvaliŭsia Daniłovič u sakaviku 2007-ha.

Čym jon zajmaŭsia, niezrazumieła, ale ŭ 2009-m znoŭku sieŭ za kradziež, tolki ŭžo ŭ Naŭharodskaj vobłaści. Jamu prysudzili dva hady. Vyjšaŭ Daniłovič u kastryčniku 2011-ha i pajechaŭ na radzimu.

Ihnat Daniłovič. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Pradkazalna, u Biełarusi jon praciahnuŭ kraści i atrymaŭ jašče dźvie sudzimaści — u mai 2012-ha i ŭ kastryčniku 2013-ha.

U 2015-m mužčyna vyzvaliŭsia z kałonii №20 u Mazyry. Paśla hetaha jon pajechaŭ u Rasiju i ździejśniŭ niekalki dziasiatkaŭ kradziažoŭ, razbojnych napadaŭ i rabavańniaŭ u šerahu haradoŭ Rasii, a taksama ŭ Biełarusi. Za heta jamu prysudzili dziesiać z pałovaj hadoŭ kałonii strohaha režymu. Vyzvalicca mužčyna musiŭ u 2029-m hodzie.

Ihnat Daniłovič. Fota ź jahonaj staronki Ukantakcie

Ale jon vybraŭ inšy šlach — zavierbavaŭsia na vajnu. Ale atrymać amnistyju nie atrymałasia, bo Daniłovič zahinuŭ u 2022-m hodzie pad ukrainskaj Aŭdziejeŭkaj.

U 2022-m siły tak zvanych «ŁNR» i «DNR» pry padtrymcy rasijskaj armii niekalki razoŭ sprabavali šturmavać horad, ale štoraz ciarpieli parazy i adstupali ź vialikimi stratami. U adnoj z takich chvalaŭ i zahinuŭ Daniłovič.

Rasijanie zdoleli zachapić Aŭdziejeŭku tolki ŭ 2024-m — užo biez Daniłoviča. A jaho paśmiarotna ŭznaharodzili miedalom. Pachavali biełarusa na Stararuskich mohiłkach u Rečycy.

Hetaja publikacyja zroblenaja z dapamohaj Digital Intelligence Team. Heta OSINT-prajekt, jaki supracoŭničaje z Kibierpartyzanami i inšymi prademakratyčnymi strukturami dy prajektami, jakija padzialajuć demakratyčnyja kaštoŭnaści.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary10

 • Apostał
  11.06.2024
  [Red. vydalena]
 • Tlo
  11.06.2024
  Ty vojuj duračok, my dadim tiebie značok ! 
 • babrujčanin
  11.06.2024
  Jaśka, U hetaj navinie 34 hod stračannych mahčymaściej stračanaje žyćcie stračanaje " pakaleńnie"..adzin iz " tvaraŭ" hetaha pakaleńnia Stračanyje 34 hady jakija adhuknucca ...

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu2

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu2

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →