Hramadstva1717

Valer Kavaleŭski prakamientavaŭ rasśledavańnie BRC, datyčnaje prajekta pašparta Novaj Biełarusi

Pradstaŭnik pa zamiežnych spravach Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta Valer Kavaleŭski daŭ kamientar z nahody rasśledavańnia Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra ab datyčnaści da prajekta pašparta Biełarusi niekatorych sumnieŭnych asob i kampanij i ich mahčymaj suviazi z režymam.

Valer Kavaleŭski

Pavodle słoŭ Kavaleŭskaha, ludzi, jakija pracujuć z prajektam pašparta, nie źbirali nijakich asabistych danych biełarusaŭ, adpaviedna nichto i nie moh atrymać da ich dostup.

Hieraldyčnaja rada na čale ź biznesmienam Mikitam Zabuham, asoba jakoha vyklikała sumnievy ŭ BRC, raspracoŭvała dyzajn pašparta, i heta adzinaje supracoŭnictva, jakoje ź joj było: nijakaha dostupu ci dačynieńnia da pracesu zboru danych biełarusaŭ i vydačy pašpartoŭ jana mieć nie budzie

Litoŭskaja kampanija «Harsu Pasaŭlis» taksama dapamahała ŭ raspracoŭcy dyzajnu dakumienta, kab jon adpaviadaŭ standartam IKAO. Akramia taho, heta kampanija dapamahała z zamovaj śpiecyjalnych materyjałaŭ dla druku pašpartoŭ. Nijakich padstaŭ hetaj kampanii nie daviarać, pavodle słoŭ Kavaleŭskaha, niama. BRC u svaim rasśledavańni źviartaŭ uvahu na toje, što kampanija mieła dziełavyja suviazi z pradpryjemstvam, značnaja dola ŭ jakim naležyć biznesmienu Viktaru Šaŭcovu, źviazanamu ź biełaruskimi ŭładami.

Pry hetym Kavaleŭski padkreślivaje, što

«kančatkovaje rašeńnie ab supracoŭnictvie na ŭsich nastupnych etapach, pačynajučy z druku ŭzoraŭ, budzie prymać užo Pašpartny centr, z abaviazkovaj pravierkaj usich padradčykaŭ i partnioraŭ».

Pry pryjomie i pracy ź piersanalnymi danymi Pašpartny centr budzie kiravacca Ahulnym rehłamientam achovy danych ES (GDPR). Akramia taho, užo zaraz raspracoŭvajucca dadatkovyja ŭłasnyja śpiecpratakoły biaśpieki dla ŭsich etapaŭ piersanalizacyi i vydačy novych nacyjanalnych pašpartoŭ Biełarusi.

Kamientary17

 • Kuva
  29.05.2024
  Jesť tie povierił jemu? Ostaliś takije
 • 29.05.2024
  Bła bła bła .
 • babrujčanin
  29.05.2024
  BRC nicikava chto zarablaje na " anłajn kazino" u rB?Vyvodzić admyvać hrošy praz rieał kazino lehka)) A praź virtuał)) Raźledavaciełka ni žaleznaja??? Adčuvańnie nazirańnie Usimi hetymi " razśledavacielami barcami z karupcyjej" karystajuca ich " sponsary" u ni sumlennaj kankurencyi ci upłyvu. Rozkvit čamuści ŭsiej hetaj " haliny" adbyŭsie na uschod ad staroj Eŭropy.

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa9

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Usie naviny →
Usie naviny

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku120

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa9

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Hałoŭnaje
Usie naviny →