Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

 Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

— Z krainy ja zjechaŭ niekalki hadoŭ tamu. U Biełarusi ŭ mianie zastałasia kvatera, u jakoj ja zjaŭlajusia ŭłaśnikam i dzie zaraz žyvie maja mama. 

Z kanca krasavika amal kožny dzień u kvateru pačaŭ niechta prychodzić i stukać u dźviery. Ni zvanka ŭ damafon, ni zvanka ŭ dźviery. Mama (jana prapisana ŭ kvatery) pryncypova nikomu nie adčyniała i da dźviarej nie padychodziła. Praz dva tydni ŭ dźviery ŭžo nie stukali. Ich adrazu vynieśli, vyrašyŭšy, vidać, što ŭ kvatery nikoha niama.

Akazałasia, heta byli supracoŭniki KDB. Ich prychod byŭ źviazany z maim udziełam u «ekstremisckaj dziejnaści». Ja byŭ paru razoŭ na zamiežnych akcyjach, bačyŭ ludziej, jakija viali zdymki, mierkavaŭ, što heta mahli być jak i miascovyja śpiecsłužby, tak i zasłancy ź Biełarusi. Takim čynam zacikavilisia i maim znajomym, jaki apošni raz byŭ na Dni Voli hod tamu. 

Supracoŭniki KDB praviali pieratrus u kvatery, ale ničoha značnaha ŭ miežach kryminalnaj spravy nie znajšli. 

Kvateru aryštavali, apisali majomaść, u pryvatnaści, televizar, chatni kinateatr, kampjutar, pralnuju mašynu. Usiu apisanuju majomaść pieradali mamie na adkaznaje zachoŭvańnie. Ja tak razumieju, hetaj majomaściu nielha rasparadžacca. 

Inšych padrabiaznaściaŭ nie viedaju, bo z mamy ŭziali padpisku ab nierazhałošvańni. 

Maci praciahvaje žyć u kvatery, jaje nikudy nie vyhnali, dy i vyhnać asabliva niama kudy, zakony ŭ Biełarusi, zdajecca, pakul takoha nie dazvalajuć. 

Abmiežavali znosiny

Pa słovach surazmoŭcy, maci prasili źviazacca z synam i ahučyć prapanovu orhanaŭ viarnucca ŭ Biełaruś. «Mahčyma, pakul». Paśla vizitu siłavikoŭ jon abmiežavaŭ sposaby znosin z mamaj z-za ryzyk. 

— Mama dumaje, što joj na telefon mahli niešta ŭstalavać, tamu my nie pierapisvajemsia. Z kvatery jana taksama mnie nie telefanuje, baicca, što supracoŭniki KDB ustalavali prasłuchoŭvańnie. 

Pryjechać da mianie jana taksama nie moža. Pa-pieršaje, u jaje niama vizy. Apasajecca, što kali zaniacca afarmleńniem vizy, to hetaja infarmacyja dojdzie kudy treba i joj naohuł mohuć zabaranić vyjezd z krainy. Pa-druhoje, nie žadaje zjazdžać za miažu ŭ pusteču, baicca nie znajści pracu, nie žadaje pačynać žyćcio spačatku. 

Vyrašyć pytańnie z kvateraj raniej nie vyjšła

— Ja ŭ śpiešcy zjazdžaŭ z krainy i nie paśpieŭ zrabiŭ hiendavieranaść. Paźniej atrymałasia zrabić praz pasolstva, ale navat tady nie dumaŭ pradavać kvateru, usio na niešta spadziavaŭsia. A ŭ minułym hodzie mianie stali šukać, nie viedali, u jakuju krainu zjechaŭ (ja nie pierasiakaŭ suchaputnuju miažu praz aficyjnyja punkty propusku). U vyniku vypuściŭ momant. 

Što dalej?

— Dumaju, pavinien adbycca sud, na jakim pavinien być ahučany «raźlik» strat, jaki paniesła dziaržava ad majho ŭdziełu ŭ pary mitynhaŭ za miažoj. I potym zabiaruć kvateru. Mahčyma, hod-paŭtara nieviadomaści ŭ nas jość. 

Paŭpłyvać na situacyju ja nijak nie mahu. Navat kali ja viarnusia ŭ Biełaruś, aryšt z kvatery nie zdymuć. Zatoje budzie mahčymaść jašče mianie i pasadzić. 

Što havorać jurysty

Što dalej budzie adbyvacca z aryštavanaj nieruchomaściu? 

Kali na majomaść ułaśnika, jaki zjaŭlajecca padazravanym abo abvinavačanym pa kryminalnaj spravie, nakłali aryšt, heta nie aznačaje, što paśla aryšt nie mohuć źniać, zaznačaje advakat Anton Hašynski. 

— Kali ŭłaśnik i / abo jaho siamja, svajaki pastajanna pražyvajuć u kvatery i dla ich heta adzinaje žyllo, to na takuju ​​nieruchomaść nie mohuć nakłaści aryšt u metach zabieśpiačeńnia kampiensacyi strataŭ, pryčynienaha złačynstvam. 

Heta značyć na praktycy nieruchomaść mohuć aryštavać, ale ŭ nastupnym aryšt pavinien być źniaty, bo heta adzinaje žyllo dla tych, chto tam pražyvaje. Ale dla hetaha blizkim abo svajakam spatrebicca ŭstanavić fakt pastajannaha pražyvańnia i adzinaha žylla. 

Što rabić

— Jak tolki nakładvajecca aryšt na majomaść, hetaje rašeńnie nieabchodna abskardzić u sudzie, albo pisać zvarot u orhany, jakija nakłali aryšt, z prośbaj rastłumačyć padstavy i pryčyny nakładańnia aryštu. Paśla atrymańnia adkazu rašeńnie ab nakładańni aryštu možna abskardzić pa linii prakuratury ci Śledčaha kamiteta, kali jon nakłaŭ aryšt. 

U orhanaŭ u dadzienym vypadku prostaja łohika. Spačatku ŭsio aryštavać, a potym zajavić ab tym, što nakładzieny aryšt na majomaść na niejkuju sumu, što dastatkova dla šmatrazovaj kampiensacyi strataŭ. Ale paśla sud pavinien pryniać rašeńnie ab vyzvaleńni majomaści z-pad aryštu.

Čytajcie taksama:

Pa ANT pakazali siužet, jak u apazicyjnych aktyvistaŭ zabirajuć nieruchomaść. Stali viadomyja jašče niekalki proźviščaŭ

«Apiačatanaja, zavaranaja, podpis KDB». Kvatery palitemihrantaŭ z Homiela aryštavali paśla pahroz SK

Zapazyčanaść błohierki Aleny Januškoŭskaj u siem z pałovaj razoŭ mienšaja, čym startavy košt jaje chaty na aŭkcyjonie

Клас
10
Панылы сорам
7
Ха-ха
6
Ого
5
Сумна
5
Абуральна
74