Kamientary da artykuła

Znoŭ cełuju hrupu ludziej u Breście asudzili za ŭdzieł u pratestach 2020 hoda

  • Viktor
    29.05.2024
    Usie žyćcio napierakos u chłapcoŭ i dziaŭčat, a za što,za toje,što adzin vusaty dziadźka nie zachacieŭ addać partfiel, ale u pieršuju čarhu pavinny adkazać: śledčyja,prakurory i sudździ(Luda Rubašeŭskaja z Žabinki i prakurorša Bresckaja Alena Šarko pryvitańnie vam z volnaj Vilni) Za ŭsio i za ŭsich adkažacie, užo hatujciesia da Božaj kary!!!
  •