Śviet22

Pientahon raspracoŭvaje technałohiju, jakaja dazvolić dronam latać niaspynna

«My zmožam zaradžać ich na vialikaj adlehłaści ź ziamli, pakul jany vajujuć u pavietry».

Viadomy amierykanski bajavy bieśpiłotnik MQ-9 Reaper. Fota: Wikimedia Commons

Upraŭleńnie pierśpiektyŭnych daśledčych prajektaŭ Ministerstva abarony ZŠA (DARPA) z 2021 hoda aktyŭna inviestuje ŭ technałohiju dalokaj biespravadnoj padzaradki dla dronaŭ, jakaja dazvolić im vykonvać zadačy bieź nieabchodnaści spuskacca na ziamlu za dadatkovym zaradam.

Pra heta paviedamili navukoŭcy z Techaskaha ŭniviersiteta ŭ Dałasie, jakija i pačali raspracoŭvać hetuju technałohiju jašče da kantaktaŭ ź Pientahonam.

Viedamstva prafinansavała prajekt na 500 tysiač dalaraŭ na dva hady i vydatkavała jašče 250 tysiač na dalejšaje raźvićcio technałohii paśla zakančeńnia asnoŭnaha terminu.

«Havorka idzie pra prycelnaje nakiravańnie mahutnych elektramahnitnych chvalaŭ praz pavietra na vialikija adlehłaści ŭ bok bieśpiłotnikaŭ.

Padobnyja technałohii ŭžo daŭno vykarystoŭvajucca ŭ radyjoviaščańni, telebačańni, mabilnaj i internet-suviazi, GPS, adnak u našym vypadku my pavinny jašče i minimizavać raśsiejvańnie enierhii na dalokich adlehłaściach, kab zachavać trapnaść», — raskazali daśledčyki.

Nakiroŭvać enierhiju dla padzaradki dronaŭ płanujuć pry dapamozie fazavanych antennych rašotak, jakija pry naležnaj naładzie dazvolać paŭnavartasna pieradavać zarad bieśpiłotnikam ź ziamli ŭ režymie realnaha času, nie zaminajučy im vykonvać bajavyja zadačy.

Asnoŭnymi kandydatami na vyprabavańnie technałohii stanuć amierykanskija bajavyja bieśpiłotniki MQ-9 Reaper, adznačyli navukoŭcy.

Jany dadali, što novaja technałohija maje padvojnaje pryznačeńnie i zmoža taksama vykarystoŭvacca ŭ cyvilnym siektary. Naprykład, dla dalokaj padzaradki elektramabilaŭ prosta na chadu, ci dla takoj ža padzaradki miedycynskich impłantaŭ u arhaniźmie čałavieka.

Kamientary2

  • Fak-jeł
    28.05.2024
    Pakul vysraspracujecie, ruskija skraduć i zapuściać svaju ahłoblu
  • prabačcie za maju francuzskuju
    28.05.2024
    Fak-jeł, pra kitajcaŭ pavieru. Maskali ni na što niazdatnyja. Jany razumnyja byli, kali na ich Ukraina i Biełaruś pracavali. A jak stali samastojnyja dyk usralisia

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →