Hramadstva

Palitviaźnia ź Lidy asudzili za «abrazy» čynoŭnikaŭ i «ŭdzieł u ekstremisckim farmavańni» i dali hihancki štraf

U Hrodzienskim abłasnym sudzie 27 maja vynieśli prysud pa kryminalnaj spravie Paŭła Łukaševiča.

Jaho abvinavacili ŭ «abrazie pradstaŭnika ŭłady» (art. 369 KK), «abrazie sudździ albo narodnaha zasiadaciela» (art. 391 KK) i «stvareńni ekstremisckaha farmavańnia albo ŭdziele ŭ im» (č. 3 art. 361-1 KK). Spravu razhladaŭ sudździa Juryj Kazakievič.

Palitźniavoleny Pavieł Łukaševič pracavaŭ u filijale kampanii «Biełteks optyk». Jaho zatrymali 22 vieraśnia 2023 hoda i pieršapačatkova pakarali administracyjnym aryštam na 15 sutak.

Paśla zatrymańnia źjaviłasia « videa, u jakim zatrymany kaža:

«Ja — žychar horada Lidy. Byŭ zatrymany supracoŭnikami milicyi za toje, što zarehistravaŭsia ŭ čat-bocie płana «Pieramoha», U telehram-miesiendžary vykazvaŭ pahrozy supracoŭnikam milicyi, abražaŭ dziejnaha prezidenta i sudździu. U płanie «Pieramoha» zarehistravaŭsia vyklučna ź cikavaści».

U toj ža dzień siłaviki zatrymali i niepasrednaha načalnika Paŭła — majstra Alaksandra Aniskieviča, jaki, vałodajučy infarmacyjaj, 21 vieraśnia paśpieŭ papiaredzić Łukaševiča ab tym, što jaho chočuć zatrymać, paśla čaho mužčyna sprabavaŭ schavacca. Aniskieviča pakarali štrafam u pamiery 30 bazavych vieličyń.

Sudovy praces pačaŭsia 15 traŭnia.

Sud pryznaŭ Łukaševiča vinavatym i pakaraŭ čatyrma hadami kałonii i štrafam 22 tysiačy rubloŭ.

Padtrymajcie Paŭła: Turma-1, h. Hrodna, vuł. Kirava 1, 230023, Pavieł Jurjevič Łukaševič.

@nashanivanews Palityčnyja zatrymańni adbylisia ŭ teatry ŭdavy Makieja #makiej #biełaruś #našaniva #tieatr #aktiery #majakrainabiełaruś #tiuz #rieprieśsii #biełaruskajamova ♬ Crime Scene - Avery Alexander

Kamientary

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam5

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →