Hramadstva11

Pradprymalnika, jakoha zatrymali pa viartańni z-za miažy, asudzili da dzieviaci hadoŭ kałonii za danaty

U Minskim haradskim sudzie 20 maja ahučyli prysud 39-hadovamu pradprymalniku Arturu Roliču — dzieviać hadoŭ kałonii va ŭmovach uzmocnienaha režymu. 

Jaho asudzili pavodle piaci artykułaŭ Kryminalnaha kodeksa za achviaravańni roznym biełaruskim inicyjatyvam. Prysud vynies Siarhiej Kacar, piša «Viasna».

2013-m mužčyna adkryŭ ułasny biznes — kramu Grandbazaare, u jakoj pradavaŭ brendavaje adzieńnie i abutak. A z 2023-ha Rolič pieravioŭ staronki svajho biznesu na biełaruskuju movu.

Apošniaje paviedamleńnie ŭ supołcy jahonaha biznesu datujecca 27-m lipienia 2023-ha hoda. Tady jon raskazaŭ, što «źjazdžaje ŭ adpačynak, ale vierniecca 15 žniŭnia». Imavierna, pa viartańni z adpačynku Artur byŭ zatrymany.

U vyniku Artura asudzili pavodle niekalkich artykułaŭ Kryminalnaha kodeksa:

č. 1 i 2 art. 290-1 (finansavańnie terarystyčnaj dziejnaści),

č. 1 i 2 art. 361-2 (finansavańnie ekstremisckaj dziejnaści)

i art. 361-2 KK (finansavańnie dziejnaści ekstremisckaha farmiravańnia), jaki dziejničaŭ da maja 2021-ha.

Padtrymać palitviaźnia: SIZA-1, 223016, Navadvorski sielsaviet, 143/4, v. Paškovičy, Minski rajon, Minskaja vobłaść, Artur Alaksandravič Rolič

Kamientary1

  • *
    28.05.2024
    Trymajsia, chłopča! A łukašstam ************

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →