Ekanomika

Siaredni zarobak biudžetnikaŭ vyras u krasaviku na 30 rubloŭ

U minułym miesiacy suadnosiny zarobku ŭ biudžetnych arhanizacyjach i siaredniaj pa krainie składali 78%.

Ilustracyjnaje fota «Naša Niva»

Siaredniaja naminalnaja naličanaja zarpłata (da vypłaty padatkaŭ) rabotnikaŭ biudžetnych arhanizacyj u krasaviku skłała 1703,2 rubla. Jana pavialičyłasia ŭ paraŭnańni z sakavikom na 30 rubloŭ, piša Biełstat.

Pa siarednim kursie dalara za krasavik (3,2578) heta 523 dalary. «čystymi» zarobak biudžetnikaŭ składzie 1465 rubloŭ, abo 450 dalaraŭ

Siaredni ahulny zarobak u krasaviku skłaŭ 2182 rubli 50 kapiejek. Pa siarednim kursie dalara za krasavik heta 670 dalaraŭ. «Čystymi» zarobak składzie 1877 rubloŭ, abo 576 dalaraŭ.

Kamientary

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →