Hramadstva

Łatuška zajaviŭ pra atrymańnie dostupu da Dziaržaŭnaha katałoha Muziejnaha fondu Biełarusi

Pra toje, što ŭ rasparadžeńni jahonaj kamandy znachodzicca katałoh, jaki ŭtrymlivaje amal 165000 muziejnych pradmietaŭ, kiraŭnik Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia Pavieł Łatuška zajaviŭ u admysłovym videazvarocie. 

Staronka sajta Dziaržaŭnaha katałoha Muziejnaha fondu Respubliki Biełaruś u toj čas, jak jon byŭ pad kantrolem kamandy Łatuški

Łatuška taksama paviedamiŭ, što Dziaržaŭny katałoh Muziejnaha fondu Respubliki Biełaruś pieradadzieny na zachavańnie Muzieju Volnaj Biełarusi ŭ Varšavie. U vyniku hetaha

«ŭsie hramadzianie Biełarusi zmohuć atrymać dostup da źviestak ab muziejnych pradmietach, jakija znachodziacca ŭ muziejach i kalekcyjach Respubliki Biełaruś».

Pa prapanovie Paŭła Łatuški i supracoŭnikaŭ Muzieja Volnaj Biełarusi ŭ Dziaržaŭny katałoh 26 traŭnia 2024 hoda ŭnieśli pradmiety, jakija źjaŭlajucca histaryčnaj i kulturnaj kaštoŭnaściu biełaruskaha naroda i zachoŭvajucca ŭ Muziei Volnaj Biełarusi. Heta bieł-čyrvona-bieły ściah ź imionami palitźniavolenych biełarusaŭ aŭtarstva Maryi Hryc, sukienka «BČB-niaviesty» Iny Zajcavaj, vopratka zahinułaha dobraachvotnika Pałka Kalinoŭskaha Vasila (Atama) Hrudavika i inšyja artefakty.

Niejki čas sajt Dziaržaŭnaha katałoha Muziejnaha fondu Respubliki Biełaruś byŭ jaŭna ŭzłamany i ŭtrymlivaŭ paviedamleńni ad kamandy Łatuški. Ciapier jon pryviedzieny da pieršapačatkovaha stanu. 

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →