Vajna66

Ukraina i ZŠA zajaŭlajuć, što Rasija prymianiaje ŭ bajach zabaronieny taksičny haz

Chimičnaja zbroja stanovicca rehularnym srodkam baraćby. Tolki ŭ krasaviku było zafiksavana 444 takija ataki, i ich kolkaść niaŭchilna raście.

Fota: AP Photo / Alex Babenko

Jak piša The Wall Street Journal, aficyjnyja asoby ZŠA i Ukrainy, a taksama miedyki, sałdaty i mižnarodnyja daśledčyki havorać, što vykarystańnie taksičnych hazaŭ z boku Rasii na poli boju pavialičvajecca.

U pačatku hetaha miesiaca ZŠA ŭviali sankcyi suprać rasijskich kampanij i dziaržaŭnych orhanaŭ, jakija ŭdzielničajuć u stvareńni i pastaŭkach chimičnaj zbroi, jakaja vykarystoŭvajecca na froncie. Asabliva byŭ vyłučany chłorpikryn.

Hety chimičny ahient, jaki časam vykarystoŭvaŭsia ŭ piestycydach, byŭ pastaŭleny na ŭzbrajeńnie padčas Pieršaj suśvietnaj vajny i zabaronieny da prymianieńnia ŭ bai Kanviencyjaj ab zabaronie chimičnaj zbroi, jakuju padpisała i Rasija.

«Pavodle našych acenak, rasijskija vojski vykarystoŭvali chimičnuju zbroju chłorpikrynu i srodki padaŭleńnia biesparadkaŭ u jakaści mietadu viadzieńnia vajny, kab vybić ukrainskija siły z umacavanych pazicyj (…) Vykarystańnie takich chimikataŭ nie źjaŭlajecca adzinkavym vypadkam», — cytuje vydańnie pradstaŭnika ZŠA ŭ AAN Robierta Vuda.

Ekśpiert pa chimičnaj zbroi i małodšy navukovy supracoŭnik łondanskaha analityčnaha centra Royal United Services Institute Den Kašeta (Dan Kaszeta) ŭ intervju vydańniu zaŭvažyŭ, što chłorpikryn taksičny dla ludziej i žyvioł, a taksama dziejničaje jak razdražnialnik. U zaležnaści ad stupieni ŭździejańnia haz moža abpalić skuru, vyklikać razdražnieńnie śloznych kanałaŭ i ŭskładnić dychańnie, nie kažučy ŭžo pra mahčymaść abarony ad napadzieńnia praciŭnika.

Pa słovach Kašety, na źmienu hetamu chimikatu pryjšli bolš sučasnyja rečyvy, jakija časam vykarystoŭvajucca palicyjaj u jakaści ślozatačyvaha hazu i viadomyja jak CN i CS, jakija taksama zabaronienyja kanviencyjaj.

Kamandzir analityčnaha centra sił zabieśpiačeńnia ŭkrainskaha vojska kapitan Źmicier Sierhijenka, jaki zajmajecca analizam užyvańnia chimičnaj zbroi na froncie, raspavioŭ vydańniu, što ŭsie try hetyja rečyvy vykarystoŭvajucca rasijanami na poli boju.

Choć jaho hrupa ŭ asnoŭnym rehistruje prymianieńnie CN i CS u svaim rajonie nazirańnia, jany taksama znajšli dźvie hranaty z chłorpikrynam na pakinutych rasijanami pazicyjach.

Lejtenant Vital Katryč, vajenny miedyk, jaki pracuje na stabilizacyjnym punkcie pablizu linii frontu, kaža, što byvali vypadki, kali kožny druhi pacyjent, jakoha jon lačyŭ, padviarhaŭsia ŭździejańniu atrutnaha hazu.

Niadaŭna Katryču pryjšłosia lačyć sałdat, jakija na praciahu tydnia znachodzilisia pad uździejańniem hazu. Rasijanie skinuli atrutnaje rečyva na blindaž, a zatym atakavali sam uvachod, zamuravaŭšy bajcoŭ usiaredzinie. Im spatrebiłasia siem dzion, kab adkapacca. Pa słovach Katryča, kisłarodu nie chapała nastolki, što nie pracavali zapalnički.

Pakolki hazy CS, CN i chłorpikryn utrymlivajuć chłor, jany ciažejšyja pavietra i asiadajuć bližej da ziamli. Kali haz papadaje ŭ tranšeju abo blindaž, prosty paryŭ vietru jaho nie raźniasie. Navat kali haz asiadaje, jon moža być padniaty ź ziamli, źmiešvajučysia ź piaskom i stvarajučy pastajannuju prablemu, asabliva kali sałdat nie ŭziaŭ z saboj procivahaz, admoviŭšysia ad jaho na karyść inšaha nieabchodnaha ryštunku.

Kaciaryna Ściepanienka, rasijski analityk ź Instytuta vyvučeńnia vajny, skazała vydańniu, što rasijski bok pačaŭ sistematyčna vykarystoŭvać chimičnyja ataki ŭ pačatku 2023 hoda. Jaje danyja zasnavanyja na słovach miedykaŭ, jakija bačyli ŭpłyŭ hazaŭ, vykarystanych padčas bitvaŭ za Bachmut i Vuhladar toj zimoj. Heta byŭ čas, kali rasijanie sprabavali roznyja stratehii na poli bitvy.

Jak piša vydańnie, ukraincy nazirajuć prymianieńnie chimičnaj zbroi na froncie ź lutaha 2023 hoda, i kolkaść paćvierdžanych vypadkaŭ niaŭchilna raście. Pa stanie na 3 maja paćvierdžana 1891 padobnych napadaŭ z momantu pačatku adsočvańnia danych, 444 ź ich — u krasaviku, što na 71 paćvierdžany vypadak bolš, čym miesiacam raniej.

Hetyja ličby — niapoŭnaja karcina, pakolki z-za intensiŭnaści bajavych dziejańniaŭ časta niemahčyma dabracca da miesca, dzie byŭ užyty haz, kab uziać uzor abo apytać sałdat, adznačaje WSJ.

Kamientary6

 • Źmicier
  23.05.2024
  Odin užie probirkoj machał.
  Čiem zakončiłoś ,vsie znajut.
 • Pan Usialan
  23.05.2024
  Kacapam hłyboka nasrać, što pra ich pavodziny na froncie niechta zaniepakojeny. Jeŭropa i ZŠA ŭžo nie chavajuć, što stamilisia ad vajny. Pahladzicie, usio čaściej hučać zakliki ad palitykaŭ roznaha ŭzroŭniu ź Jeŭropy i ZŠA kab Ukraina kapitulavała i sieła za stoł pieramovaŭ. Bo ŭ ES i ZŠA ŭsie chočuć tolki niekalki rečaŭ: rabić biznes z maskalami i dbać pra svoj ułasny dabrabyt. Z časoŭ pieršaj i druhoj suśvietnych vojnaŭ ničoha nie źmianiłasia, kožny sam za siabie.
 • A jeŝie
  23.05.2024
  Ja słyšał oni vsiech staruch i śviniej poiznasiłovali, i dietiej nasilno v łahieria pionierskije zapiorli.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →