Hramadstva

Litvu niepakojać pastajannyja prypynieńni pracy błokaŭ BiełAES

Dziaržaŭnaja inśpiekcyja pa biaśpiecy atamnaj enierhietyki (DIBAE) Litvy zaklikała Biełaruś spynić ekspłuatacyju 1-ha i 2-ha enierhabłokaŭ Biełaruskaj AES u Astraŭcy. Kiraŭnik hetaj struktury Michaił Dziemčanka raskazaŭ, što jahonaja ŭstanova tak i nie atrymała vyčarpalnaha adkazu ad MNS Biełarusi na pytańni pra biaśpieku, piša Delfi.

«Roŭna hod tamu my źviarnulisia ŭ Ministerstva pa nadzvyčajnych situacyjach Biełarusi z prośbaj acanić pytańni biaśpieki, uźniatyja DIBAE ŭ dačynieńni da Biełaruskaj AES. Z tych časoŭ my atrymlivali ź Biełarusi tolki ahulnuju infarmacyju pra rehulavańnie jadziernaj i radyjacyjnaj biaśpieki ŭ Biełarusi. My bačym, što prablemy biaśpieki dziejnaj AES dahetul nie raźviazvajucca», — adznačyŭ Dziemčanka.

U inśpiekcyi ličać, što pra biezadkazny padychod da biaśpieki ŭsio čaściej śviedčać pazapłanavyja prypynieńni enierhabłokaŭ Biełaruskaj AES i vahańni mahutnaści, što vypracoŭvajecca dziejnymi błokami. Biełaruś pry hetym nie dzielicca infarmacyjaj pra pazapłanavyja prypynieńni enierhabłokaŭ i ich zaciahnutyja ramonty, nie tłumačyć pryčyny, pa jakich ich davodzicca spyniać, jakija raboty pravodziacca.

Inśpiekcyja prosić biełaruski bok rastłumačyć apublikavanuju ŭ publičnaj prastory infarmacyju pra zabrudžvańnie konturu achałodžańnia reaktara 2-ha enierhabłoka arhaničnymi rečyvami, zabrudžvańnie druhasnaha cyrkulacyjnaha konturu 1-ha enierhabłoka radyjenuklidami, niedachopy mantažu korpusa reaktara, vyjaŭlenyja defiekty i niezavieršanyja raboty.

Biełaruś taksama prosiać dać infarmacyju pra hraničnyja značeńni aktyŭnaści radyjenuklidaŭ, vykidanych u navakolnaje asiarodździe. Akramia taho, DIBAE zaklikaje MNS i inšyja adkaznyja biełaruskija viedamstvy publikavać rekamiendacyi, zroblenyja padčas mižnarodnych ekśpiertnych misij, i vyniki ich realizacyi, davać dadatkovuju infarmacyju, nieabchodnuju dla bolš dakładnaha prahnazavańnia patencyjnych avaryjnych vykidaŭ.

Kopii lista inśpiekcyja razasłała ŭ MAHATE, Jeŭrapiejskuju kamisiju, Jeŭrapiejskuju hrupu pa nahladzie ŭ śfiery jadziernaj biaśpieki (ENSREG) i Asacyjacyju zachodniejeŭrapiejskich orhanaŭ rehulavańnia jadziernaj biaśpieki (WENRA).

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni4

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž4

Staršynia Hienštaba Vialikabrytanii zajaviŭ, što jość tolki try hady, kab padrychtavacca da vajny z aljansam dyktatur7

Mašynu namieśnika načalnika vajskovaj čaści ŭzarvali ŭ Maskvie. Vajskoŭcu adarvała stupni2

U Trampa byŭ efiektyŭny kozyr suprać Bajdena. Ciapier jon moža viarnucca bumieranham 3

«Simpsany» jašče ŭ 2000 hodzie pradkazali, što Kamała Charys stanie prezidentam?2

«Radujciesia, s*ki!» Čym skončyŭsia skandał pamiž hiniekałahiniaj-błohierkaj i pacyjentkaj pryvatnaha miedcentra?17

99-hadovy biełarus vyrašyŭ atrymać paśviedčańnie ab naradžeńni

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni4

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →