Vajna55

Ukraincy ździŭlajuć novymi techničnymi rašeńniami: pastavili «Hrady» na marskija drony VIDEA

Marskija drony SeaBaby abstalavali sistemami «Hrad». Madernizavany bieśpiłotnik užo vyprabavali ŭ atacy na Kinburnskaj kasie, paviedamiŭ surazmoŭca «UP» u SBU.

Surazmoŭca taksama padzialiŭsia kadrami zimovych vyprabavańniaŭ SeaBaby. 

 «SeaBaby — heta nie prosta bieśpiłotnik, a šmatfunkcyjanalnaja płatforma, jakaja pastajanna ŭdaskanalvajecca. I siońnia my možam paćvierdzić, što jany abstalavanyja sistemaj reaktyŭnaha załpavaha ahniu i heta technałahičnaje rašeńnie ŭžo daje vialikija vyniki. Tak što praciŭnika čakajuć novyja siurpryzy», — skazała krynica ŭ SBU. 

Pavodle źviestak krynicy, u noč na 20 traŭnia bieśpiłotniki SeaBaby sumiesna ź siłami VMF efiektyŭna dziejničali z mora pa rasijskich pazicyjach na Kinburnskaj kasie.

Kamientary5

 • Jakija jany małajcy voś tolki
  22.05.2024
  I čamu ž jany adstupajuć i adstupajuć.
 • Maksim Dizajnier
  22.05.2024
  [Red. vydalena]
 • Goga
  22.05.2024
  Jakija jany małajcy voś tolki, Patamušta v 2019 hodu vybrali KVNŝika, a siejčas ludiej nie chvatajet.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →