Hramadstva11

U sieciva ŭ 2024 hodzie niesankcyjanavana trapili danyja kala miljona hramadzian Biełarusi

Piersanalnyja danyja kala miljona hramadzian Biełarusi niesankcyjanavana vyciekli ŭ sieciva ŭ 2024 hodzie. Pra heta raskazaŭ dyrektar Nacyjanalnaha centra abarony piersanalnych danych Andrej Hajeŭ. Pavodle słoŭ čynoŭnika, hetaja ŭciečka źviazanaja z kampanijaj, jakaja zajmajecca pieravozkami, paviedamlaje BiełTA.

U cełym ža bolš za pałovu ŭciečak źviazanyja z kampanijami, jakija akazvajuć tyja ci inšyja pasłuhi.

«U śviecie idzie baraćba za piersanalnyja danyja. Adbyvajucca ŭciečki. Jany jość i ŭ našaj krainie. Kali pravieści analiz situacyi, to dzieści krychu bolš za pałovu niesankcyjanavana vyciekłaj u sietku infarmacyi adnosicca da dziejnaści arhanizacyj, jakija akazvajuć raznastajnyja pasłuhi — miedycynskija, u śfiery charčavańnia, transpartnyja», — zajaviŭ Hajeŭ.

Za 2024 hod ź dziejnaści arhanizacyj pa rašeńni centra było kanfiskavana kala 9,5 młn adzinak infarmacyi pra hramadzian Biełarusi, jakuju arhanizacyi apracoŭvali biez naležnych pravavych padstaŭ. U centry ličać, što takim čynam jany źbierahli danyja ad źlivaŭ.

Kamientary1

  • Za pravdu
    16.05.2024
    [Red. vydalena]

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →