Navuka i technałohii33

Astranomy patencyjna znajšli ślady siami vysokaraźvitych cyvilizacyj

Hrupa daśledčykaŭ ź Vialikabrytanii, ZŠA, Šviecyi i Indyi zmahła ŭłavić «dziŭnyja sihnatury» z dalokich učastkaŭ kosmasu, jakija mohuć śviedčyć ab pracesie budaŭnictva «śfier Dajsana» — vieličeznych enierhastancyj, jakija achoplivajuć cełyja zorki. Detali mahčymaha adkryćcia raskazaŭ časopis Universe Today.

Ilustracyjnaja vyjava śfiery Dajsana. Fota: Rebekah Smith / Flickr

Praanalizavaŭšy teleskopnyja i absiervatornyja zdymki miljonaŭ zorak z roznych učastkaŭ dalokaha kosmasu, astranamičnaja kamanda ź niekalkich krain pryjšła da vysnovy, što zmahła ŭłavić sihnatury «patencyjnych vieličeznych technałahičnych majstravańniaŭ», viadomych jak śfiery Dajsana, piša Universe Today.

Hetaje vynachodnictva dazvolić čałaviectvu žyć viečna. Raskazvajem, jak jaho pabudavać

Dla źnižeńnia ŭzroŭniu chibnaści pry detalovym analizie ź liku patencyjnych kandydataŭ byŭ adkinuty jašče 361 abjekt, čyje paramietry i sihnatura z bolšaj dolej vierahodnaści mahli zasnoŭvacca i na naturalnych krynicach (kolcy pyłu, kaśmičnyja tumannaści i hetak dalej).

Sam patencyjny fakt takoha budaŭnictva śviedčyć pra isnavańnie ŭ tych rajonach vysokatechnałahičnych cyvilizacyj, jakija tolki-tolki pačynajuć mižzorkavyja vandravańni», — adznačajuć navukoŭcy.

Kancept-art śfiery Dajsana. Pamiery takoj enierhakanstrukcyi stvarajuć sihnaturu, jakaja ź vialikaj adlehłaści moža być zaŭvažanaja śpiecyjalnymi pryborami vyličeńnia ź Ziamli. Krynica: SentientDevelopments.com/Eburacum45

Daśledčyki taksama dadali, čto cyvilizacyi, zdolnyja budavać śfiery Dajsana, zajmajuć 2-je miesca ŭ hipatetyčnaj škale technałahičnaha raźvićcia imia Kardašova.

Čałaviectva na siońniašni momant, pavodle škały Kardašova, zajmaje tolki kala 0,73% ad pieršaha typu cyvilizacyi.

Fryman Dajsan, brytanski fizik-tearetyk, jaki raspracavaŭ kancepcyju adnajmiennych śfier-enierhastancyj, jakija spažyvajuć enierhiju zorak napramuju. Fota: Eugene Richards/Getty Images
Mikałaj Kardašoŭ, saviecki astrafizik i stvaralnik adnajmienaj škały vyličeńnia ŭzroŭniu technałahičnaha raźvićcia razumnych cyvilizacyj. Fota: Wikimedia Commons

Kamientary3

 • onhr
  16.05.2024
  łuchta
 • Svobodu inopłanietianam
  16.05.2024
  Udivitielno, sami siebie pridumyvajut vsiakije śfiery, riejtinh raźvitija civilizacij, biednyje inopłanietianie dažie nie dohadyvajutsia čto oni nie na piervom miestie i čto ich sołniečnaja batariejka nazyvajetsia dajson.
 • Aleh
  17.05.2024
  Cikava )

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →