Śviet88

Parłamient Hruzii kančatkova zaćvierdziŭ zakon ab «zamiežnych ahientach». Deputaty paśpieli pabicca

Suprać hetaha zakona na pratest vychodzili dziasiatki tysiač čałaviek.

Bojka ŭ parłamiencie. Skryn videa Georgian Public Broadcaster

Parłamient Hruzii ŭ trecim, finalnym čytańni zaćvierdziŭ zakon ab «zamiežnych ahientach» — zakonaprajekt «Ab prazrystaści zamiežnaha ŭpłyvu».

Za zaćviardžeńnie skandalnaj inicyjatyvy «Hruzinskaj mary» prahałasavali 84 deputaty — niahledziačy na pratesty i krytyku mižnarodnych partnioraŭ Hruzii. 30 apazicyjanieraŭ prahałasavali suprać, piša «Echa Kaŭkaza».

Padčas debataŭ deputaty pačali bicca.

Prezident Sałome Zurabišvili raniej paabiacała, što nakładzie vieta na zakonaprajekt. Zhodna z Kanstytucyjaj Hruzii, prezident na praciahu 10 dzion padpisvaje i publikuje zakon, albo z matyvavanymi zaŭvahami viartaje ŭ parłamient. U «Hruzinskaj mary» jość dastatkova hałasoŭ, kab pieraadoleć vieta. Kali i paśla hetaha prezident nie padpiša zakon, jaho padpisvaje i publikuje staršynia parłamienta.

Kamientary8

 • Maksim Dizajnier
  14.05.2024
  Zakavkazskije niemcy. Evropa. Ziepki po 250 baksov, arienda - po 600.
 • Mikoła)))
  14.05.2024
  im patrebien majdan
 • Stašiek
  14.05.2024
  Vam biełorusam i hruzinam Lenina čitať nado … vožd́ proletariata nie nazyvał fłažki i ćvietočki oružijem proletariata …

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →